Psychologia partnerstwa: Oznaki dojrzałości partnera | Jak rozpoznać dojrzałego partnera

Dojrzałość partnera zwiększa szanse na trwały związek

Wielu z nas podejmując decyzję o stałym związku oczekuje od swojego wybranka psychicznej dojrzałości. Nie bez przyczyny mówi się o tzw. dojrzałości do partnerstwa czy do posiadania potomstwa. Chcemy, aby partner, towarzysz naszego życia był osobą dojrzałą. Oczekiwania te podyktowane są poszukiwaniem stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Oznaki dojrzałości partnera traktujemy jako jedne z ważniejszych czynników trwałości związku. Dojrzałość kojarzy się z mądrością życiową i odpowiedzialnością.

Internetowe biuro matrymonialne
MyDwoje.pl radzi, aby oceniając dojrzałość emocjonalną wybranka, pamiętać o tym, by nie oceniać zbyt surowo. Każdy ma prawo do chwil słabości i wątpienia, trzeba być uważnym, aby nie osądzać zbyt pochopnie. Zwracajmy przede wszystkim uwagę na najważniejsze wartości w związku, przyjrzyjmy się stosunkowi partnera do tych wartości. One mówią najwięcej o dojrzałości.

Jak Test Doboru Partnerskiego ocenia wpływ dojrzałości psychiczno-emocjonalnej na związek?

Sprawdź swój poziom dojrzałości. Wypełnij Test Doboru Partnerskiego mydwoje.pl.

Otrzymasz Wynik Testu dla Ciebie - Profil Partnerski.

doDojrzałość emocjonalna wynik Profil Partnerski

Porównując swój poziom dojrzałości z wynikiem potencjalnych partnerów poznasz waszą Zgodności Osobowości i % dopasowania. Zobaczysz, kto do Ciebie pasuje. W przypadku dojrzałości, im bardziej dojrzały partner tym lepiej dla Was dwojga! Tym samy Twój ideał powinien być od Ciebie bardziej dojrzały np:

Dojrzałość emocjonalna partnerów wynik Testu Doboru Partnerkiego

Dojrzałość emocjonalna wybranka do związku

Kiedy pojawią się problemy i dochodzi do rozstania, czy rozwodu, często wysnuwamy wnioski o niedojrzałości byłego partnera. Często w obliczu zawodu mówimy: „Zachował się jak gówniarz”. To pokazuje, jak ważna jest dojrzałość emocjonalna obu stron w związku. Zatem, dlaczego się zakochujemy, skoro nie umiemy trafnie rozpoznać oznak dojrzałości partnera?

Mamią nas składane deklaracje i obietnice, oszukują emocje, które najintensywniej dają o sobie znać kiedy następuje zakochanie - różowy początek, kiedy to właśnie mamy DOKONAĆ WYBORU, czy chcemy, aby znajomość przerodziła się w trwały związek. Dlatego też ważne jest, by dać sobie czas na wzajemne poznanie się. Unikniecie w ten sposób rozczarowań i frustracji, kiedy coś się nie uda i uświadomicie sobie, że to nie to.

By uniknąć pomyłki pamiętaj, że człowiek dojrzały…

…rozwija się poprzez udział w wielu sferach życia – angażuje się w sprawy rodzinne i zawodowe, interesuje się wieloma zagadnieniami o charakterze społecznym, politycznym. Ma coraz głębsze kontakty ze światem, interesuje go wiele problemów, nabywa doświadczeń i wiedzy. Chce i realizuje kolejne szczeble społecznego rozwoju – poprzez edukację, pracę, relacje z innymi ludźmi, hobby.

Wystarczy właściwie obserwacja czy też zwykła rozmowa, która zweryfikuje, czym zajmuje się w życiu codziennym osoba, z którą się spotykamy. Pytajmy ją o zdobyte doświadczenia życiowe, rozmawiajmy o aktualnych wydarzeniach, komentujmy artykuły w czasopismach czy publicystyczne programy, starajmy się komunikować i wyrażać uczucia. Osoba dojrzała nie musi odznaczać się ogromem wiedzy na temat problemów i zjawisk społecznych – chodzi bardziej o to, czy istnieją zagadnienia, które szczególnie ją interesują, poruszają. Człowiek niedojrzały będzie odnosił się do świata pod kątem swoich potrzeb i popędów. Będzie bagatelizował problemy, które go nie dotyczą, przejawiać postawy raczej egoistyczne. Jego oceny będą powierzchowne, bądź nie będzie ich wcale.

W przeciwieństwie do osoby niedojrzałej...

… człowiek dojrzały posiada serdeczne kontakty z innymi ludźmi. Umie tworzyć satysfakcjonujące relacje rodzinne, przyjacielskie, koleżeńskie, wie jak ważna jest empatia w związku. Są to relacje o różnym stopniu zażyłości, których podstawą jest akceptacja i otwartość na inność drugiego człowieka, w której brak narzucającego się czy władczego odniesienia, brak cech powierzchowności. Towarzyszy im wzajemna pomoc, wsparcie i szacunek. Co warte podkreślenia – zawierane przez osobę dojrzałą więzi mają charakter obustronny.
Osoba niedojrzała
bardziej chce być kochana, niż kochać. Inni ludzi potrzebni są jej o tyle, o ile potrafią być dla niej użyteczni i pomogą jej w realizacji potrzeb. Często nie mają prawdziwych głębokich relacji przyjacielskich, ich więzi są raczej luźne, powierzchowne.
Łatwo zaobserwować jakość związków międzyludzkich wybranka – wystarczy poznać jego przyjaciół, członków rodziny i spróbować ocenić głębię i autentyczność tych kontaktów. To, jak nasz potencjalny partner traktuje innych ludzi określa z dużym prawdopodobieństwem to, jak będzie odnosił się do Ciebie.

Zwróć uwagę czy partner, jako osoba dojrzała...

…posiada względną równowagę emocjonalną. Adekwatnie reaguje na pojawiające się problemy, rzadziej przeżywa chwiejne nastroje. Potrafi w dużym stopniu kontrolować swoje emocje, w sytuacjach trudnych skupia się na rozwiązaniu problemu i poszukiwaniu wyjścia z nich. Ma poczucie psychicznego bezpieczeństwa, z którego wypływa względny spokój i równowaga. Akceptuje swoje słabości i porażki bez poczucia klęski.

Osoba niedojrzała w wielu sytuacjach nie radzi sobie ze swoimi emocjami. Może być wybuchowa, mieć huśtawki nastrojów. Niejednokrotnie nie potrafi sobie czegoś odmówić, opierać się pokusom i swoim zachciankom. Często o takich osobach mówimy, iż są dziecinne, czy rozpieszczone. W obliczu problemów mogą one wpadać w panikę, trudno im myśleć racjonalnie. Bywają niesamodzielne, proszą o pomoc innych, nawet w problemach błahych. Najlepszym sprawdzianem dojrzałości emocjonalnej naszego wybranka jest sytuacja trudna, w której oboje się znajdziecie. Reakcja ukochanego i jego strategia wyjścia z sytuacji dużo Ci o nim powie.

Człowiek niedojrzały nie myśli o przyszłości

Dojrzały partner ma realistyczny stosunek do życia i uzdolnienia. Osoba taka trzyma się obiektywnej rzeczywistości i jest świadoma zadań życiowych, które ma realizować. Jest zorientowana w swoich uzdolnieniach, w tym, co potrafi robić, stąd zawsze towarzyszą jej jakieś cele i kierunki działania. Osoba dojrzała myśli o przyszłości, jest aktywna, tworzy plany, zastanawia się jak zrozumieć partnera?

Człowiek niedojrzały często chodzi z głową chmurach. Nie do końca wie, co ma w życiu robić, marnuje wiele czasu. Nie posiada jasno określonych celów życiowych, często nie wypełnia swoich obowiązków, może być niesłowna, nieodpowiedzialna. Aby zbadać, czy nasz wybranek realnie patrzy na życie, warto przyjrzeć się jego stylowi życia i planom na przyszłość. Oceń, czy są sprawy (takie jak praca, wasz związek), które potrafi traktować z należytą powagą. Dobrym wskaźnikiem są takie cechy partnera, jak pracowitość, solidność, realizowanie zadań do końca. Warto zapytać również, jak widzi on swoją przyszłość. Jeżeli jego wizja przyszłości jest bardzo mglista, powinna zapalić Ci się czerwona lampka sygnalizująca ostrzeżenie.

Dojrzały człowiek ma do siebie dystans

Ma wgląd w siebie, jest obiektywna i ma poczucie humoru. Osoba dojrzała widzi siebie we właściwych proporcjach, ma adekwatną samoocenę i obraz siebie. Potrafi podchodzić do siebie z dystansem i śmiać się ze swoich słabości. Człowiek dojrzały zna siebie samego, swoje zalety i wady, możliwości i ograniczenia.
Zdarza się, że osoba niedojrzała ma zaniżoną lub zawyżoną samoocenę. Obraz siebie może być przy tym niestabilny, zależny od nastroju i ocen innych ludzi. Często człowiek niedojrzały jest wyczulony na swoim punkcie, unosi się honorem, obraża się, „strzela fochy”. Może próbować za wszelką cenę wywyższać się ponad inne osoby, stale się z kimś porównywać, domagać się rywalizacji.
Trudno na początkowym etapie znajomości ocenić ten aspekt dojrzałości partnera, wymaga to bowiem dużej wnikliwości. Warto uważnie słuchać partnera i zwracać baczną uwagę na to, jak mówi o sobie, jaki ma stosunek do siebie samego. Ważne jest również to, jak reaguje na krytykę i komplementy. Reakcje nieadekwatne, takie jak złość, pretensja, obrażanie się, mogą świadczyć o tym, iż partner patrzy na siebie nie do końca obiektywnie.

Tak zachowuje się partner dojrzały

Posiada jednoczącą filozofię życia, ukształtowany światopogląd. Człowiek dojrzały ma ukształtowaną hierarchię wartości i normy moralne, którymi kieruje się w życiu. Te cechy partnera mogą pochodzić ze ŚWIADOMIE ukształtowane religijnej dojrzałości, bądź być wynikiem życiowej refleksji. Filozofia życia, jaką wyznaje osoba dojrzała, nadaje kształt i sens jej życiu, pomaga dokonywać wyborów i podejmować decyzje. Niedojrzałość, to jedna z cech partnera, która będzie przejawiała się w licznych dylematach i rozterkach, które przeżywa partner, niezdecydowanie i relatywizm w patrzeniu na problemy moralne, obyczajowe.

To, czy wybranek posiada ukształtowany światopogląd możemy zweryfikować prowadząc rozmowy o sprawach poważnych, egzystencjalnych. Niedojrzałość będzie objawiała się brakiem zainteresowania tymi zagadnieniami bądź nieumiejętnością zajęcia stanowiska w ważnych kwestiach.


Niniejsze opracowanie oparte jest na koncepcji dojrzałej osobowości G. Allporta 
Komentarze (7)

Psychologia partnerstwa: Oznaki dojrzałości partnera | Jak rozpoznać dojrzałego partnera - dodaj komentarz
To ja ; 2017-05-17 02:46:38 
Artykuł jest niespójny. A niektóre stwierdzenia wyrwane z jakiegoś kontekstu, którego nie podano lub niedojrzale nierealistyczne. Pal sześć (tzw) zwrot "posiada jednoczącą filozofię życia (zapewne chodziło o spójną lub może jednoznaczną albo jednoczącą różne aspekty. ..), który nie wiadomo, co ma znaczyć. Nie ma tu miejsca na przypisy do całego artykułu, ale już część stwierdzeń z początku artykułu jest zupełnie bezzasadna. Jak można twierdzić, że " W przeciwieństwie do osoby niedojrzałej...… człowiek dojrzały posiada serdeczne kontakty z innymi ludźmi. Umie tworzyć satysfakcjonujące relacje rodzinne, przyjacielskie, koleżeńskie, wie jak ważna jest empatia w związku. Są to relacje o różnym stopniu zażyłości, których podstawą jest akceptacja i otwartość na inność drugiego człowieka, w której brak narzucającego się czy władczego odniesienia, brak cech powierzchowności. Towarzyszy im wzajemna pomoc, wsparcie i szacunek. Co warte podkreślenia – zawierane przez osobę dojrzałą więzi mają charakter obustronny". Mam wrażenie, że jest to niezbyt sensowny zlepek fragmentów różnych artykułów w którym udało się zmieszać bez większego sensu zagadnienie empatii z różnego rodzaju relacjami, by na koniec uznać, że więzi zawierane przez osobę dojrzałą mają charakter obustronny 😂 .Naprawdę? Logiczne średnio, więzi nie są zawierane przez jedną osobę, więc faktycznie będą miały charakter (siłą rzeczy) obu-lub wielostronny. Nie ma pewności, czy będą one zawierane przez osoby dojrzałe, niedojrzałe, psychotyczne, psychopatyczne (raczej jednostronnie - psychopaci nie zawierają więzi, oni w nich jedynie uczestniczą -przystępują pozorując zawarcie więzi lub aktywnie wpływając na przywiązanie innej osoby do nich) itd. Nie zawsze jesteśmy otaczani przez dojrzałych ludzi. Twierdzenie, że "
dojrzały posiada serdeczne kontakty z innymi ludźmi" krzywdzi dojrzałych odbiorców, którzy nie mogą mieć serdecznych kontaktów z uwagi na niedojrzałe, nieprzychylne. itd......... otoczenie i szczerze mówiąc może wpędzić rykoszetem nieudanego zlepka wiedzy wyrwanej z różnych kontekstów, osoby wartościowe, dojrzałe i autorefleksyjne w nieuzasadnione poczucie winy i inne paskudne odczucia. Zresztą nie tylko ten fragment jest zupełnie niezgodny z faktami.
ja się nie zgodze; 2017-04-04 16:16:55 
Do ,,a ja się zgodzę" , uważam, że takie podejście do sprawy typu kara/nagroda to nie miłość, a takie racjonalne zachowanie w każdej sytuacji to wyrachowanie, a nie dorosłość, gdzie w kimś wyrachowanym jest miejsce na uczucie??? w, żadnym wypadku nie ma, jest to tylko dbanie o własny interes... i to jest właśnie egoizm, czyli ponoć cecha osób niedojrzałych, ten artykuł jest tak mądry, że, aż zimny jak lód i wyrachowany, a to nie jest cecha empatii, a skoro empatia jest cechą dorosłości to autor tego artykułu, zaprzecza sobie samemu stwierdzając czym jest empatia i egoizm, czyli to nie jest definicja dorosłości tylko opinia człowieka wyrachowanego dbającego o własne JA! Bzdury!
Stefan; 2017-02-19 03:26:28 
Opis idealnego człowieka, ale bądźmy szczerzy i zadajmy sobie pytanie ilu jest takich ludzi. Ilu z nich dodatkowo nie przekroczyło 90 roku życia. Jeśli celem nie jest posiadanie dzieci to ok, ale jeśli to ma znaczenie, to może warto pójść na kompromis i pozwolić innym być sobą, choćby nie do końca dojrzałym. Tak na marginesie to czasami warto przyjrzeć się też swojemu dojrzałemy odbiciu w lustrze
a ja się zgodze; 2016-08-28 23:16:11 
Kochać to nie znaczy popierać i akceptować raniące czy złe zachowania. Kochać to pomagać drogiej osobie stawać się lepszą. Mądrze i dojrzale kocha ten co nie tylko nagradza, ale też karci. Prawdziwą jest sentencja, że kocha się nie za coś lecz mimo czegoś. A związek to decyzja, która ma swoje konsekwencje.
Pati; 2015-11-12 15:39:03 
Do goshia - również nie zgodzę się z Tobą. Twoim zdaniem, partner może Cię zdradzać, a Ty mimo wszystko, mimo cierpienia nadal będziesz go kochała i akceptowała jego zachowanie? Miłość bezwarunkowa nie jest żadną oznaką dojrzałości. Bardzo dobrze zostało wszystko wytłumaczone w artykule. Człowiek dojrzały potrafi kontrolować swoje emocje, ma wgląd w siebie. Niestety nie wszyscy są na tyle dojrzali, aby wchodzić w związki, zakładać rodziny i dlatego też część związków się rozpada.
do goshia; 2014-05-19 14:53:54 
Dojrzały partner potrafi kochać bezwarunkowo... ciekaw jestem czy potrafisz zdefiniować to 'kochać'? Co to znaczy 'bezwarunkowo'? ...ach sory Kochanie, wiem że nie ma to dla Ciebie większego znaczenia ale musiałem utopić te kotki, które przyniosłaś z ośrodka dla bezdomnych zwierząt, ale no wiesz właziły wszędzie sr...ły, szcz...ły a jeden zrobił to w garażu na fotelu mojego nowiutkiego Lex...a. Tak dalej być nie mogło, coś z tym trzeba było zrobić... no to zrobiłem. ...nie szkodzi mój Skarbie, wezmę sobie pieska i nawet już widziałam takiego, wyglądał na bardzo rasowego. Ale, ale, skoro już tak szczerze rozmawiamy to muszę ci powiedzieć, że ten twój szef wcale nie jest taki 'dobry' w łóżku jak mówiła mi twoja sekretarka. Wciąż są razem bo 'bezwarunkowo kochają się' Powodzenia!
goshia; 2014-05-14 02:53:42 
Dojrzały partner potrafi kochać bezwarunkowo, jest wsparciem dla drugiej osoby nawet w chwilach słabości, jest jego podporą, przyjacielem w każdej sytuacji, wówczas możemy mówić o dojrzałym związku.

Dołącz do nas

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy adres E-mail
Hasło musi zawierać minimum 6 znaków
Hasło różni się od podanego wcześniej
Podaj datę urodzenia

lub zarejestruj się przez facebooka

Klauzula Informacyjna My Dwoje: 1. Administratorem danych osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym w jaki sposób będą przetwarzane... Twoje dane osobowe jest: Fire Media Interactive Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania. 2. ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail [email protected], 3. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach: - realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym umożliwienia nam świadczenia usług drogą elektroniczną, - realizowania usług oferowanych przez serwis na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody, - w celach podatkowych, rachunkowych i ewentualnych roszczeń i. in.– na podstawie obowiązujących i nałożonych na ADO przepisów prawa oraz do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej, -celach marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, prowadzenia badań i analiz serwisu, między innymi pod kątem jego funkcjonalności, poprawy działania czy też oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, 4. Twoje dane są przekazywane do zaufanych podmiotów współpracujących z serwisem w ściśle określonych celach. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na ADO przepisami prawa, tj. obsługi po usługowej, dochodzenia ew. roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu ADO maksymalnie przez okres 30 lat. 5. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 6. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata, 7. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz do nas

Konsultacje telefoniczne są dostępne w abonamentach +

Pomoc

Kobiece twarze MyDwoje

Zarejestruj się za darmo i przeglądaj dalej

Zarejestruj się

Ogłoszenia matrymonialne - Kobiety:

Ogłoszenia matrymonialne - Mężczyźni:

MyDwoje - krok po kroku

1. Zarejestruj się i wypełnij profil
2. Wypełnij test partnerski
3. Obejrzyj propozycje partnerów
4. Napisz wiadomość
5. Zakochaj się!


Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Nasza strona używa plików cookie w celu personalizowania treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym zaufanym partnerom. Dzięki cookies możemy dopasować wyświetlaną treść do Twoich preferencji.

Zaakceptuj wszystkie stosowane przez nas pliki cookie lub dokonaj własnych ustawień i zmieniając zakres swojej zgody w ustawienia zaawansowane. Czytaj więcej o ciasteczkach w Polityce prywatności.  Jeżeli korzystasz ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie.


 
zamknij