Naganny stosunek do członków rodziny przyczyną rozwodów | Małżonek a członkowie rodziny

Naganny stosunek do członków rodziny przyczyną rozwodów - zdarza się tak, gdy jeden z parterów musi dokonywać częstych wyborów między małżonkiem, a swoją rodziną. W sposób oczywisty jest to niezwykle destrukcyjne dla jego psychicznego funkcjonowania. Trwające długi czas trudne doświadczenia mogą powodować rozważanie decyzji o rozwodzie. Kiedy, mimo problemów, warto walczyć o małżeństwo, a kiedy lepszym wyjście wydaje się rozwód? Przeczytaj wskazówki przygotowane przez internetowe biuro matrymonialne MyDwoje.pl.

Rodzina partnera, a konflikty w związku

Żyć w rodzinie nie jest łatwo. Popularne powiedzenie „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu”, niejednokrotnie znajduje swoje potwierdzenie w rzeczywistości. Często rodzina małżonka jest najsłabszym elementem w budowaniu dobrych relacji pary ze jej otoczeniem. Nasz dom rodzinny mogły cechować inne wartości, przyzwyczajenia, zachowania, cechy charakteru i poglądy – różnice międzyludzkie są nieuniknione i mogą jawić się jako przyczyna rozwodów.

Aby małżeństwo miało szansę przetrwania, problemy należy zminimalizować, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych zasad tzw. współżycia społecznego. Zatem wzajemne stosunki rodzinne powinny opierać się na szacunku, tolerancji i akceptacji poszczególnych członków rodziny. Rodzina żony/męża powinna przyjąć wybranka do rodziny i respektować odrębność małżonków, nie wnikając w ich wspólne relacje, styl życia i podejmowane decyzje. Z drugiej strony, nowa osoba w rodzinie, musi również odnosić się z szacunkiem dla zasad panujących w rodzinie małżonka. Obie strony zobowiązane są dbać o dobre stosunki, unikać kwestii spornych i konfliktowych. Wiele zależy od osoby, która stoi pomiędzy swoją rodziną, a partnerem – powinna ona troszczyć się, by zarówno rodzina, jak i małżonek czuli się dobrze we wzajemnych relacjach, a powstające problemy załatwiać osobiście ze swoją rodziną, lub w cztery oczy z partnerem. Ważne jest zatem, aby umieć się komunikować i wyrażać uczucia.

Cechy charakteru członków rodziny przyczyną rozwodów

Skąd się biorą problemy małżeńskie? Winowajcą konfliktów może być zarówno jedno i drugie z partnerów, jak i pozostali członkowie rodziny. To częsta przyczyna rozwodów. Do najczęstszych problemów, jakie się rodzą, należy brak jasnego wyraźnego podziału na dom rodzinny, rodzinę pochodzenia i rodzinę nową, którą tworzą małżonkowie. Członkowie rodziny pochodzenia mogą mieć cechy charakteru warunkujące potrzebę wtrącania się w życie małżeństwa, manipulowanie i wywieranie nacisku odnośnie określonych decyzji i zachowań. Zwłaszcza teściowie niejednokrotnie nie potrafią znaleźć „złotego środka” między dawaniem dobrych rad i pomaganiem, a ingerowaniem w nowe życie dwóch dorosłych osób, które chcą to życie układać i formować po swojemu. Jeżeli małżonek, którego rodzina sprawia problemy, nie umie postawić wyraźnej granicy między swoim życiem małżeńskim, a stosunkami ze swoją rodziną, często rodzą się nieporozumienia. Drugi z małżonków, może nawet myśleć - "Mój partner mnie nie szanuje". Jeszcze gorsza sytuacja występuje wtedy, kiedy partnerzy inaczej postrzegają owe relacje rodzinne. Wtedy pojawiają się trudności, z których niezwykle trudno wybrnąć. Dochodzi do konfliktów w związku i między poszczególnymi członkami rodziny. Zwaśnione strony mogą się nawzajem obrażać, mówić przykre rzeczy i wytykać swoje wady i potknięcia. Towarzyszą temu złe emocje, które niszczą dobrą atmosferę i stosunki rodzinne. Niejednokrotnie powstają koalicje poszczególnych członków rodziny przeciwko innej osobie. Kierowane na nią oskarżenia i naciski powodują dyskomfort psychiczny i utrudniają funkcjonowanie w rodzinie. Obustronne lub jednostronne przejawy braku akceptacji określonych decyzji, nawyków i stylu życia, zarówno rodziny, jak i małżonków, stają się zarzewiem nowych konfliktów i pogłębiają obecne.

Co wybrać? Dom rodzinny czy partnera?

Różnego rodzaju konflikty rodzinne mają swoje konsekwencje zarówno dla obojga partnerów, jak i dla rodziny. Osoba, która stoi pomiędzy małżonkiem, a własną rodziną pochodzenia może mieć poczucie winy w stosunku do partnera, jak i do rodziny. Może być nastawiana przeciwko własnej rodzinie, jak i odwrotnie, rodzina może wpływać na jej gorsze relacje z partnerem. Partner natomiast często ma przez to problemy z normalnym funkcjonowaniem w rodzinie i małżeństwie, ale też sam może tworzyć konflikty z rodziną małżonka oraz wywierać na niego presję odnośnie określonych stosunków rodzinnych. Jeżeli małżeństwo posiada dzieci, one również znajdują się w potrzasku – tracą poczucie bezpieczeństwa i rozumienia sytuacji – nie wiedzą, co jest dobre, a co złe, nie wiedzą komu mają wierzyć i zaufać. Problematyczne staje się wspólne spędzanie czasu wolnego, świąt i rodzinnych uroczystości.  

Warto walczyć o związek, jeżeli:

 • Istnieje silna więź uczuciowa między małżonkami – mimo nagannego stosunku do członków rodziny jednej ze stron, nadal zachowane są najważniejsze wartości w związku, a małżonkowie żywią do siebie głębokie uczucia miłości, szacunku i oddania. Partnerzy troszczą się o siebie, dbają o swoją bliskość i intymność, rozumieją się.
 • Obie strony postrzegają kwestie swoich relacji rodzinnych w podobny sposób – podobnie interpretują zachowania poszczególnych członków rodziny, widząc je względnie obiektywnie i we właściwych proporcjach.
 • Jesteś w stanie zachować odrębność małżeństwa i swojej rodziny pochodzenia – związek można uratować tylko wtedy, kiedy ten podział będzie jasny i wyraźny, a Ty nie pozwolisz, aby rodzina ingerowała w Twoje życie małżeńskie, ani by małżonek psuł Twoje relacje z bliskimi.
 • Istnieje szacunek między małżonkami, a rodziną – mimo różnic, które was dzielą, szanujecie nawzajem swoje przyzwyczajenia, decyzje i sposoby życia.
 • Istnieje gotowość małżonka i rodziny do zmiany stosunków rodzinnych lub przynajmniej gotowość do powstrzymania się od generowania konfliktów – to pozwoli w miarę normalnie funkcjonować w rodzinie i może stać się punktem wyjścia do odbudowy dobrych relacji.
 • Istniejące koalicje, przeciwko jakiejś osobie w rodzinie lub małżonkowi, można rozwiązać.
 • W ostateczności jesteś gotowy/gotowa spotykać się ze swoją rodziną sam/sama – czasem jedynie takie rozwiązanie jest w stanie uratować małżeństwo, jednak pamiętaj, że to bardzo wysoka cena.

Lepszym wyjściem wydaje się rozwód, jeżeli:

 • Brak głębokiej więzi uczuciowej między małżonkami – nastąpił nieodwracalny rozpad bliskości emocjonalnej między partnerami. Nie umieją oni się porozumieć, przestali być przyjaciółmi.

 • Małżonek nie darzy należytym szacunkiem członków rodziny partnera – źle się do nich odnosi, obraża, powoduje konflikty i waśnie rodzinne.

 • Małżonek nie potrafi lub nie chce zmienić stosunku do członków rodziny partnera, ani powstrzymywać się od zachowań konfliktowych - próby naprawy jego relacji z rodziną skończyły się fiaskiem.

 • Nie potrafisz postawić jasnej i wyraźnej granicy między swoją rodziną pochodzenia, a małżeństwem – odrębność obu rodzin nie istnieje, a wasze małżeństwo na tym cierpi. Nie potrafi ochronić rodziny przed wrogością partnera lub odwrotnie.

 • Próby zniesienia destrukcyjnych koalicji rodzinnych spełzły na niczym – nadal funkcjonują spiski i knowania przeciwko członkom rodziny.

 • Nie jesteś gotowy/gotowa na wybór między małżonkiem, a rodziną – czujesz przymus dokonania takiego wyboru, a nie jesteś w stanie zerwać rodzinnych więzi.

 • Brak poprawy. Próby dokonania zmian i naprawy małżeństwa (terapia, własne wysiłki małżonków) nie udały się – małżonkowie nie doszli do porozumienia, nie ma nadziei na poprawę sytuacji.


Czytaj także: 
Komentarze (2)

Naganny stosunek do członków rodziny przyczyną rozwodów | Małżonek a członkowie rodziny - dodaj komentarz
Ella; 2018-12-14 22:28:09 
komentarz usunięty przez moderatora
Kinia; 2015-11-08 00:44:07 
Najgorsza sytuacja to mieszkać z rodzicami/ teściami, którzy ingerują we wszystko. Kłótnie w związku są wtedy nieuniknione. Najlepiej usamodzielnić się, na pewno warto też pracować nad asertywnością, umieć mówić „nie”, stawiać jasno granice. Jeśli sytuacja jest trudna, a małżonkom nadal zależny na sobie, dobrym rozwiązaniem jest terapia małżeńska. Gorzej, gdy kobieta trafi na maminsynka, który we wszystkim słucha swojej mamusi, wtedy takie małżeństwo nie ma raczej szans na przetrwanie.

Dołącz do nas

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy adres E-mail
Hasło musi zawierać minimum 6 znaków
Hasło różni się od podanego wcześniej
Podaj datę urodzenia

lub zarejestruj się przez facebooka

Klauzula Informacyjna My Dwoje: 1. Administratorem danych osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym w jaki sposób będą przetwarzane... Twoje dane osobowe jest: Fire Media Interactive Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania. 2. ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail [email protected], 3. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach: - realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym umożliwienia nam świadczenia usług drogą elektroniczną, - realizowania usług oferowanych przez serwis na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody, - w celach podatkowych, rachunkowych i ewentualnych roszczeń i. in.– na podstawie obowiązujących i nałożonych na ADO przepisów prawa oraz do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej, -celach marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, prowadzenia badań i analiz serwisu, między innymi pod kątem jego funkcjonalności, poprawy działania czy też oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, 4. Twoje dane są przekazywane do zaufanych podmiotów współpracujących z serwisem w ściśle określonych celach. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na ADO przepisami prawa, tj. obsługi po usługowej, dochodzenia ew. roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu ADO maksymalnie przez okres 30 lat. 5. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 6. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata, 7. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz do nas

Konsultacje telefoniczne są dostępne w abonamentach +

Pomoc

Kobiece twarze MyDwoje

Zarejestruj się za darmo i przeglądaj dalej

Zarejestruj się

Ogłoszenia matrymonialne - Kobiety:

Ogłoszenia matrymonialne - Mężczyźni:

MyDwoje - krok po kroku

1. Zarejestruj się i wypełnij profil
2. Wypełnij test partnerski
3. Obejrzyj propozycje partnerów
4. Napisz wiadomość
5. Zakochaj się!


Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Nasza strona używa plików cookie w celu personalizowania treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym zaufanym partnerom. Dzięki cookies możemy dopasować wyświetlaną treść do Twoich preferencji.

Zaakceptuj wszystkie stosowane przez nas pliki cookie lub dokonaj własnych ustawień i zmieniając zakres swojej zgody w ustawienia zaawansowane. Czytaj więcej o ciasteczkach w Polityce prywatności.  Jeżeli korzystasz ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie.


 
zamknij