Zdrada jako przyczyna rozwodów | Zdrada fizyczna i zdrada emocjonalna, jak wpływają na relacje w związku?

Zdrada jako przyczyna rozwodów, trudno się dziwić – jest to wydarzenie niezmiernie bolesne i ciężkie do przepracowania przynajmniej dla jednego z partnerów w związku, a najczęściej dla obojga. Dzieje się tak dlatego, że zdrada niesie ze sobą szereg konsekwencji dla dalszego funkcjonowania małżeństwa i relacji między małżonkami. Osoby zdradzone zmuszone są w końcu podjąć decyzję – walka o małżeństwo i wybaczenie, albo rozwód.  Portal dla Singli MyDwoje.pl przygotował wskazówki, które pomogą Ci podjąć tę niełatwą decyzję.

Jak zdrada wpływa na funkcjonowanie małżeństwa?

Zdradzony partner czuje się dotkliwie zraniony i skrzywdzony, boryka się ze skrajnie trudnymi emocjami, związanymi z rozczarowaniem zachowaniem drugiej strony. Pojawia się niechęć do intymnych zbliżeń, rozmów, a nawet widoku małżonka, który dopuścił się zdrady. Każda - zdrada emocjonalna i zdrada fizyczna ma wpływ na relacje w związku, niszczy zaufanie, które jest fundamentem małżeństwa. Brak zaufania w swoich następstwach stwarza poczucie zagrożenia kolejną zdradą i utratę poczucia bezpieczeństwa w związku. Niejednokrotnie pojawia się agresja i chęć podjęcia podobnych działań odwetowych – chęć zdradzenia z zemsty, za doznaną zdradę. Rodzą się pytania o jakość funkcjonowania małżeństwa i kryzys w sferze wyznawanych wartości – zwłaszcza w sytuacji, w której małżeństwo - życiowa decyzja, rozumiane i odczuwane było jako związek sakramentalny bądź po prostu jedna z najważniejszych wartości w życiu. Wieść o zdradzie bywa druzgocąca i niszcząca, szczególnie dla osób postrzegających małżeństwo w ten sposób. Niezwykle trudno w tej sytuacji na nowo się odnaleźć, osoby zdradzone mają ogromne poczucie zagubienia. Partner, który zdradził również odczuwa negatywne emocje, z którymi wiąże się poczucie winy partnera i wstyd.

Zdrada zmienia relacje między małżonkami

Wszystko jednak zależy od charakteru zdrady, która pojawiła się w małżeństwie. Zdrada może mieć charakter epizodyczny i cykliczny. Ta pierwsza to tzw. jednorazowy skok w bok. Ta druga natomiast, powtarzająca się (często mówimy w tym kontekście o romansie) to często zdrada emocjonalna – oprócz fizycznego pozamałżeńskiego kontaktu, dochodzi do zbliżenia w sferze emocjonalnej z osobą spoza małżeństwa. Każdy skok w bok niesie ze sobą jednak poczucie winy partnera. Ten typ zdrady jest niejako bardziej zagrażający dla związku, z uwagi na zaangażowanie uczuć w stronę innej osoby. Zdarza się, że osoba będąca w małżeństwie zakocha się poza nim, dlatego często w takiej sytuacji zdrada oznacza rozwód. Rodzaj zdrady ma wpływ na relacje w związku, przekłada się wprost na jej konsekwencje i odczucia partnerów z nią związane. Zazwyczaj mężczyznom trudniej pogodzić się ze zdradą fizyczną żony, kobiety natomiast bardziej dotyka emocjonalna zdrada męża. Nie jest to jednak regułą.

Warto walczyć o związek, jeżeli:

 • Mimo zdrady istnieje głęboka więź uczuciowa – chodzi tu o bliskość i intymność w relacji, zdolność małżonków do porozumiewania się na poziomie emocjonalnym. Towarzyszą im uczucia miłości i oddania, troski o wzajemne dobro.
 • Powód zdrady był błahy i mało znaczący – zdrada fizyczna, miała charakter epizodyczny, postrzegana jest jako błąd, chwila słabości.
 • Gotowość do wybaczenia. Aby małżeństwo miało szansę, błędy muszą zostać wybaczone. Ważne jest, aby było to szczere wybaczenie zdrady, które nie zaowocuje późniejszym wypominaniem „grzechów” i oczekiwaniem ciągłego „zadośćuczynienia”.
 • Gotowość do powtórnego zaufania – osoba pokrzywdzona gotowa jest ponownie zaufać partnerowi bez poczucia zagrożenia.
 • Małżonek, który zdradził ma poczucie winy – wie, że popełnił błąd i żałuje tego. Jasno i wyraźnie bierze winę na siebie, zależy mu na małżeństwie.
 • Istnieje realna szansa i chęć naprawy relacji – obie strony chcą pracować nad swoim małżeństwem – przeanalizować przyczyny zdrady i wspólnie się z nimi uporać. Czasem zjawisko zdrady paradoksalnie przyczynia się do poprawy jakości małżeństwa – stanowi „zimny prysznic” dla partnerów, którzy nagle uświadamiają sobie, jak wiele dla siebie znaczą i jak bardzo są dla siebie ważni. Związek po zdradzie wchodzi w nową, lepszą jakość i umacnia wzajemną miłość.
 • Małżeństwo stanowi ważną wartość w życiu obojga partnerów – małżeństwo znajduje się na najwyższych szczeblach ich hierarchii wartości i są oni w stanie poświęcić bardzo wiele, by związek nadal trwał.
 • Związek otwarty - istnieje gotowość do utrzymywania tzw. związku otwartego – takiego typu małżeństwa, w którym za porozumieniem obu stron, partnerzy mogą wchodzić w intymne relacje z osobami spoza małżeństwa. Jest to rozwiązanie bardzo kontrowersyjne, niemniej jednak istnieją osoby, którym odpowiada taki model małżeństwa.

Lepszym rozwiązaniem jest rozwód, jeżeli:

 • Brak więzi - nie istnieje głęboka więź uczuciowa między małżonkami – partnerzy nie są ze sobą blisko w sensie psychicznym, emocjonalnym, nie istnieje intymność, relacje są raczej powierzchowne.
 • Zdrada miała charakter emocjonalny, a jedno z partnerów zbudowało głęboką więź uczuciową poza małżeństwem – w tej sytuacji próba ratowania małżeństwa ma sens jedynie w przypadku, gdy partner kategorycznie zrywa pozamałżeńską więź. Odbudowa uczuciowej więzi małżeńskiej jest w tej sytuacji niezwykle trudna, ale możliwa. Może to jednak przerosnąć małżonków i wtedy decyzja o rozwodzie może stanowić lepsze wyjście.
 • Osoba zdradzona nie potrafi wybaczyć zdrady – mimo wysiłku i prób naprawy relacji, osoba zdradzona nie umie zapomnieć o doznanej krzywdzie, nie potrafi już zaufać i wybaczyć, choć minęło już względnie dużo czasu.
 • Brak skruchy - nie ma skruchy u partnera, który zdradził – zdrada została dokonana aktem premedytacji, bez skrupułów, osoba zdradzająca nie żałuje tego, co zrobiła. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości gotowa jest ponownie zdradzić.
 • Brak wartości - nie istnieją ważne, egzystencjalne wartości, które mogą stanowić motywację dla ratowania małżeństwa – małżeństwo nie stanowi (przynajmniej dla jednej ze stron) ważnej wartości w życiu, w związku z tym relacja nie otrzymuje tak ważnej dozy szacunku i powagi, by stanowić siłę napędową do walki o związek.
 • Brak poprawy - próby ratowania małżeństwa (terapia, własne wysiłki małżonków) skończyły się fiaskiem – mimo prób naprawy relacji, praca nad problemami i przyczynami zdrady nie przyniosła oczekiwanych zmian i nie ma nadziei na zmianę tej sytuacji. Partnerzy nie potrafią się odnaleźć po zdradzie. Często dzieje się tak w sytuacji, kiedy zdrada była „objawem” i konsekwencją innych problemów w małżeństwie, których nie udało się rozwiązać.


Czytaj także :


 
Komentarze (2)

Zdrada jako przyczyna rozwodów | Zdrada fizyczna i zdrada emocjonalna, jak wpływają na relacje w związku? - dodaj komentarz
nocny marek; 2016-10-11 03:16:36 
Pragnę wyrazić moje przekonanie na temat zdrad. Przepraszam za wyrażenie, ale jak suka nie da, to pies nie weźmie. Aczkolwiek pies nigdy nie powinien chcieć brać, jeśli jest naprawdę psem rasowym ;) ale jeśli jest zwykłym kundlem.. to weźmie co dają.
Dorota; 2015-11-08 17:10:54 
Związek po zdradzie nigdy nie będzie taki sam jak przed zdradą. Osoba, która została zdradzona, raczej już nie zaufa w stu procentach swojemu partnerowi. Ciężko poradzić sobie z emocjami. Na pewno warto dać sobie szansę, jeśli zdrada była tylko jednorazowym skokiem w bok, a partner żałuje tego co zrobił. Jeśli zdrada wiązała się z uczuciami, a partner prowadził podwójne życie przez bardzo długi czas, to zdecydowanie lepiej się rozstać.

Dołącz do nas

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy adres E-mail
Hasło musi zawierać minimum 6 znaków
Hasło różni się od podanego wcześniej
Podaj datę urodzenia

lub zarejestruj się przez facebooka

Klauzula Informacyjna My Dwoje: 1. Administratorem danych osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym w jaki sposób będą przetwarzane... Twoje dane osobowe jest: Fire Media Interactive Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania. 2. ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail [email protected], 3. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach: - realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym umożliwienia nam świadczenia usług drogą elektroniczną, - realizowania usług oferowanych przez serwis na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody, - w celach podatkowych, rachunkowych i ewentualnych roszczeń i. in.– na podstawie obowiązujących i nałożonych na ADO przepisów prawa oraz do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej, -celach marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, prowadzenia badań i analiz serwisu, między innymi pod kątem jego funkcjonalności, poprawy działania czy też oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, 4. Twoje dane są przekazywane do zaufanych podmiotów współpracujących z serwisem w ściśle określonych celach. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na ADO przepisami prawa, tj. obsługi po usługowej, dochodzenia ew. roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu ADO maksymalnie przez okres 30 lat. 5. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 6. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata, 7. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz do nas

Konsultacje telefoniczne są dostępne w abonamentach +

Pomoc

Kobiece twarze MyDwoje

Zarejestruj się za darmo i przeglądaj dalej

Zarejestruj się

Ogłoszenia matrymonialne - Kobiety:

Ogłoszenia matrymonialne - Mężczyźni:

MyDwoje - krok po kroku

1. Zarejestruj się i wypełnij profil
2. Wypełnij test partnerski
3. Obejrzyj propozycje partnerów
4. Napisz wiadomość
5. Zakochaj się!


Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Nasza strona używa plików cookie w celu personalizowania treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym zaufanym partnerom. Dzięki cookies możemy dopasować wyświetlaną treść do Twoich preferencji.

Zaakceptuj wszystkie stosowane przez nas pliki cookie lub dokonaj własnych ustawień i zmieniając zakres swojej zgody w ustawienia zaawansowane. Czytaj więcej o ciasteczkach w Polityce prywatności.  Jeżeli korzystasz ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie.


 
zamknij