Związek a ciężka choroba | Choroba partnera - jak sobie z nią radzić?

Żyjąc we dwoje cieszymy się swoim szczęściem i chcielibyśmy, aby trwało ono wiecznie. Życie jednak wystawia nas na ciężkie próby. Niejednokrotnie musimy stawić czoła problemom, które stoją na naszej drodze. Niektóre z nich są błahe, łatwe do pokonania, niektóre jednak wymagają od nas ogromnej siły i cierpliwości. Do nich właśnie należy sytuacja, w której jednego z partnerów dotknie ciężka choroba. Jeśli zastanawiamy się jak zrozumieć partnera w tej trudnej sytuacji, warto odwiedzić portale społecznościowe, na których partnerzy chorych dzielą się swoimi ciężkimi przeżyciami. Możemy otrzymać od nich wsparcie psychiczne oraz zrozumienie.

Choroba przewlekła partnera

Nie bez powodu w przysiędze małżeńskiej odnajdziemy słowa „w zdrowiu i chorobie”. Trudno uwierzyć, jak bardzo słowa te przystają do codziennej rzeczywistości wielu par. Nie chorujemy bowiem sami – nawet jeśli jedno ze stron jest chore, w pewnym sensie choruje również jego partner i cała rodzina. Choroba nowotworowa partnera powoduje, że stają się oni niejako uczestnikami codziennego zmagania się z chorobą członka rodziny. W ten sposób pośrednio także na nich choroba odciska swoje piętno. Często uwaga rodziny i znajomych kieruje się oczywiście nie bez przyczyny, na cierpieniu chorego, wtedy partner, który dźwiga tę trudną sytuację, czuje się osamotniony, ma wrażenie, że bliscy zapominają jak trudne jest odnalezienie się w tej sytuacji, wówczas partnerzy chorych mają do dyspozycji portale internetowe, które zrzeszają osoby znajdujące się na podobnym etapie życia.

Partnerzy chorych wzajemnie się wspierają

Statystyki przyczyn zgonów i zapadalności na ciężkie choroby są nieubłagane. Choroby nowotworowe i schorzenia układu krążenia to najczęstsze przyczyny zgonów w Polsce i Europie. Prawie połowa mężczyzn i ponad jedna trzecia kobiet zachoruje na nowotwór w ciągu swojego życia. Wysokie współczynniki zachorowalności na te choroby powodują, że możemy realnie obawiać się, iż któraś z ciężkich chorób dotknie nas lub naszego partnera. Kiedy czujemy się bezradni, nierozumiani przez rodzinę i znajomych, z pomocą spieszą nam portale internetowe, na których znajdziemy opinie innych osób w podobnych sytuacjach, na forach można podzielić się swoimi przeżyciami, ktoś, kto przeżywa to samo, na pewno wesprze, zrozumie, partnerzy chorych pomagają sobie nawzajem, czujemy ich wsparcie psychiczne, a także polecają lekarzy, którzy im pomogli. Może warto pomyśleć o takiej formy pomocy?

Ciężka choroba i jej cechy

Ciężka choroba, choroba przewlekła - to choroba o określonych cechach [1]:

  • długotrwałość;
  • burzliwy przebieg z możliwością gwałtownego pogorszenia się, nawrotu, z niepewnym rokowaniem;
  • konieczność pobytu (pobytów) w szpitalu;
  • konieczność systematycznych badań kontrolnych;
  • cierpienie fizyczne i psychiczne związane z chorobą i sposobem leczenia;
  • inwazyjność leczenia – biopsje, kroplówki;
  • niesprawność – obniżenie sprawności fizycznej, zmiana wyglądu, uzależnienie od aparatury medycznej, uciążliwości (nadmierna potliwość, niekontrolowanie czynności biologicznych)

Trudności dla związku będące wynikiem choroby

Wymienione wyżej cechy, jakie niesie ze sobą choroba przewlekła, unaoczniają zmiany i konsekwencje, które muszą zachodzić zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej chorej osoby i jej bliskich. Choroba partnera wiąże się z następującymi trudnościami dla związku[1,3]:

Komunikacja - trudności w skutecznym porozumiewaniu się powodowane mogą być brakiem szczerej i otwartej postawy chorego i jego partnera oraz trudnymi emocjami, które występują u każdej z osób w związku z sytuacją choroby. Użytkownicy portali internetowych dla partnerów chorych, zauważają jak trudno jest się komunikować i wyrażać uczucia w tak trudnych chwilach.

Organizacja czasu -mogą pojawić się przeszkody w zgraniu dotychczasowego rozkładu dnia pary z ograniczeniami czasowymi, jakie niesie konieczność leczenia. Może wystąpić konieczność przeformułowania krótko i długoterminowych celów i planów życiowych partnerów.

Zmiana nawyków - choroba przewlekła niejednokrotnie wiąże się z ograniczeniem możliwości wykonywania pewnych aktywności (np. fizycznej) bądź wywiera nacisk na zmianę pewnych zachowań (np. konieczność stosowania diety). Źródłem konfliktów często staje się także konieczność zamiany ról i obowiązków (np. mężczyzna musi przejąć część obowiązków domowych).

Niewłaściwa postawa - zwłaszcza groźne są postawy, w którym partner chorego daje do zrozumienia, iż „wie lepiej”, jak pomóc, jest nadopiekuńczy, bądź lekceważy jego potrzeby.

Seksualność - choroba może w różnym stopniu zaburzać życie seksualne partnerów.

Wartości – dotychczas ważne dla obojga partnerów wartości muszą zostać przeformułowane i zejść na dalszy plan (np. praca, pieniądze, kariera).

Luki w wiedzy – niejednokrotnie ciężka choroba zmusza do zdobycia specjalistycznej wiedzy na jej temat, jej brak może bardzo negatywnie wpływać na codzienne relacje i powodować konflikty.

Problemy finansowe – choroba może w różnym stopniu ograniczać lub hamować możliwość zarobkowania zarówno przez osobę dotkniętą chorobą, jak i opiekującym się nią partnerem. Może dojść do zagrożenia związanego z codziennym bytowaniem partnerów.

Aby skutecznie pomagać należy się skupić na POTRZEBACH chorego. Ponoć miłość przedłuża życie, dlatego warto okazywać choremu partnerowi dużo tego uczucia, by nabrał siły i chęci do walki z chorobą, być niezwykle empatycznym oraz wrażliwym. Nasze wsparcie nie może być nachalne, obciążające dla chorego, nie może również być zbyt małe. Poziom wsparcia powinien być zatem adekwatny do potrzeb.

Jak pomóc choremu partnerowi?

Wsparcie fizyczne, instrumentalne. Wsparcie tego rodzaju dotyczy organizacji codziennego życia chorego i jego funkcjonowania w nim. Pomocą dla partnera w tym zakresie będzie:

Umożliwienie leczenia – pomoc w dotarciu do specjalisty, umożliwienie przeprowadzenia niezbędnych badań i odbiór ich wyników, pomoc w trakcie pobytu w szpitalu (przynoszenie żywności i napojów, środków higieny osobistej, ubrań itp.), pomoc w codziennej realizacji zaleceń lekarskich np. dotyczących diety, zażywania lekarstw.

Kontakt z lekarzem prowadzącym – systematyczne gromadzenie informacji i dokumentacji na temat stanu zdrowia partnera.

Dbałość o mieszkanie – wsparcie w tym zakresie może wyrażać się dbałością o porządek w domu, przyrządzanie posiłków, robienie zakupów.

Pomoc w pielęgnacji i zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych - niejednokrotnie jest to zadanie niełatwe, krępujące dla obu stron. Wymaga delikatności, dyskrecji, akceptacji fizyczności osoby chorej. Wstyd, czy zażenowanie, które może wystąpić podczas tego rodzaju zabiegów jest czymś naturalnym, z czym można się uporać.

Zarządzanie finansami – opłacanie czynszu, rachunków, wydatków związanych z leczeniem, zakupem lekarstw.

Załatwianie spraw urzędowych – reprezentowanie partnera w urzędach, instytucjach. Niejednokrotnie konieczne, bądź wygodne może być korzystanie z takich rozwiązań prawnych jak pełnomocnictwo (upoważnienie)-sporządzone na piśmie, opatrzone własnoręcznym podpisem chorego partnera - bądź ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe (decyzję wydaje sąd, pozwala ono na podejmowanie decyzji dotyczących chorego kierując się jego interesem, które nie wymaga jego zgody i obecności).

Przepisy dotyczące ubezwłasnowolnienia znajdziemy w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w przypadku pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego

Wsparcie psychiczne dla chorego

Zapewniaj, że kochasz – choroba partnera to prawdziwy sprawdzian dla Ciebie. Właśnie teraz, możesz okazać swoją miłość w całej pełni, poświęcić się dla ukochanego i zapewnić o swoim oddaniu, zapewnić mu wsparcie psychiczne. Podkreślaj, że kochasz partnera i że jesteś cały czas obok.

Bądź zawsze gotowy – poinformuj partnera, że jesteś do jego dyspozycji i chętnie udzielisz mu pomocy. Pytaj, czego partner potrzebuje, proponuj swoją pomoc. Zapewnienie o tym, że zawsze jesteś blisko daje choremu poczucie bezpieczeństwa. Nie bądź jednak natarczywy, nadopiekuńczy, ponieważ może to zaniżać samoocenę partnera – może on poczuć, że traktujesz go jako niesprawnego czy też nieudolnego. Pomagaj stosownie do jego potrzeb i wymagań.

Wyręczaj, zastępuj w roli – choroba może ograniczać fizyczne i intelektualne zasoby potrzebne do realizacji celów i zadań życiowych. Dlatego, jeśli jest to możliwe (i konieczne!) staraj się zastąpić lub pomóc ukochanemu w jego obowiązkach. Nie rób tego jednak na siłę – jeżeli chory chce i może być samodzielny, praca i normalne pełnienie ról może mu tylko pomóc.

Gromadź wiedzę na temat choroby i stanu partnera – będziesz osobą kompetentną w udzielaniu pomocy, będziesz mógł przewidywać rozwój sytuacji. Ponadto będziesz w stanie udzielić wsparcia informacyjnego partnerowi. Przeglądaj czasopisma, strony internetowe, literaturę na temat choroby, rozmawiaj z lekarzami. To pomoże i Tobie i partnerowi.

Internetowe biuro matrymonialne MyDwoje.pl życzymy dużo sił i mądrości oraz powodzenia w każdym dniu ciężkiego zmagania się chorobą. Niech miłość przyświeca wam na każdym etapie tej trudnej drogi!


Literatura:

1.K. de Walden-Gałuszko,Psychoonkologia, Kraków 2000

2.K. de Walden-Gałuszko, M. Majkowicz (red.),Jakość życia w chorobie nowotworowej, Gdańsk 1994

3.Stawić czoła chorobie– wywiad z prof. dr hab. med. Krystyną de Walden-Gałuszko z Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Głos Pomorza – Słupsk 2012-06-09


 
Komentarze (6)

Związek a ciężka choroba | Choroba partnera - jak sobie z nią radzić? - dodaj komentarz
Piotr; 2019-08-10 20:07:08 
Też jestem sam-jestem niepracującym mężczyzną niepracuję od roku z powodu choroby a zus mnie "wyleczył" i mam wiele problemów z tym związanych podobno jestem przystojny ale co z tego jak choroba wszystko przekreśla.Jedno co mogę mieć to marną nadzieję.Moja kobieta ma na imię Samotność.
Patryk; 2019-05-26 17:04:12 
komentarz usunięty przez moderatora
Yeni; 2018-11-29 16:30:23 
komentarz usunięty przez moderatora
Ada; 2018-03-07 20:29:08 
No cóż prawda jest taka, że mężczyźni, którzy byli we mnie tacy "zakochani" odchodzili z powodu mojej choroby. Miłość to poszukiwanie komfortu dla samego siebie. Wiem z życia, choruję od kilkunastu lat. Teraz już jestem sama i chyba tak jest lepiej niż żebrać chociażby o rozmowę z mężczyzną, który zanim się dowiedział, że cierpisz płonął do Ciebie erotycznym rumieńcem.
dz; 2016-12-02 21:44:42 
Łatwo pisać jeśli nie ma się takich doświadczeń. A jeśli choroba trwa i trwa latami. I jeśli jesteś z tym sam/sama, osamotniony i zdany tylko na siebie, bez wsparcia. Bo partner najpietw choruje, a później nawet jeśli wyniki lepsze woli nadal uciekać w chorobę zamiast stawić czoła rzeczywistości bo tak wygodniej... To co wówczas? Trwać czy odejść?
dora; 2015-10-16 09:21:37 
Zdarza się, że przewlekła choroba partnera jest próbą dla związku i uczuć. Nie każdy jest w stanie całkowicie poświęcić się dla drugiej osoby, więc albo następuje kryzys, albo całkowity rozpad związku. Uważam, że związek który przetrwa chorobę, jest trwalszy. Partnerzy wiedzą, że mogą na siebie liczyć w trudnych chwilach, a to na pewno daje duże poczucie bezpieczeństwa. Dobrze, że są też grupy wsparcia. Czasami warto jest się komuś wygadać, opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z chorobą partnera.

Dołącz do nas

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy adres E-mail
Hasło musi zawierać minimum 6 znaków
Hasło różni się od podanego wcześniej
Podaj datę urodzenia

lub zarejestruj się przez facebooka

Klauzula Informacyjna My Dwoje: 1. Administratorem danych osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym w jaki sposób będą przetwarzane... Twoje dane osobowe jest: Fire Media Interactive Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania. 2. ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail [email protected], 3. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach: - realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym umożliwienia nam świadczenia usług drogą elektroniczną, - realizowania usług oferowanych przez serwis na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody, - w celach podatkowych, rachunkowych i ewentualnych roszczeń i. in.– na podstawie obowiązujących i nałożonych na ADO przepisów prawa oraz do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej, -celach marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, prowadzenia badań i analiz serwisu, między innymi pod kątem jego funkcjonalności, poprawy działania czy też oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, 4. Twoje dane są przekazywane do zaufanych podmiotów współpracujących z serwisem w ściśle określonych celach. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na ADO przepisami prawa, tj. obsługi po usługowej, dochodzenia ew. roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu ADO maksymalnie przez okres 30 lat. 5. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 6. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata, 7. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz do nas

Konsultacje telefoniczne są dostępne w abonamentach +

Pomoc

Kobiece twarze MyDwoje

Zarejestruj się za darmo i przeglądaj dalej

Zarejestruj się

Ogłoszenia matrymonialne - Kobiety:

Ogłoszenia matrymonialne - Mężczyźni:

MyDwoje - krok po kroku

1. Zarejestruj się i wypełnij profil
2. Wypełnij test partnerski
3. Obejrzyj propozycje partnerów
4. Napisz wiadomość
5. Zakochaj się!


Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Nasza strona używa plików cookie w celu personalizowania treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym zaufanym partnerom. Dzięki cookies możemy dopasować wyświetlaną treść do Twoich preferencji.

Zaakceptuj wszystkie stosowane przez nas pliki cookie lub dokonaj własnych ustawień i zmieniając zakres swojej zgody w ustawienia zaawansowane. Czytaj więcej o ciasteczkach w Polityce prywatności.  Jeżeli korzystasz ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie.


 
zamknij