Związek a ciężka choroba

 • Podziel się na:
 • Dodaj do facebook.com
 • Dodaj do twitter.com
 • Dodaj do wykop.pl
 • Dodaj do gogole+
 • Dodaj do Linkedin
 • Dodaj do Pinterest

Choroba partnera - jak sobie z nią radzić?

Związek a ciężka choroba
Żyjąc we dwoje cieszymy się swoim szczęściem i chcielibyśmy, aby trwało ono wiecznie. Życie jednak wystawia nas na ciężkie próby. Niejednokrotnie musimy stawić czoła problemom, które stoją na naszej drodze. Niektóre z nich są błahe, łatwe do pokonania, niektóre jednak wymagają od nas ogromnej siły i cierpliwości. Do nich właśnie należy sytuacja, w której jednego z partnerów dotknie ciężka choroba. Jeśli zastanawiamy się jak zrozumieć partnera w tej trudnej sytuacji, warto odwiedzić portale społecznościowe, na których partnerzy chorych dzielą się swoimi ciężkimi przeżyciami. Możemy otrzymać od nich wsparcie psychiczne oraz zrozumienie.

Choroba przewlekła partnera

Nie bez powodu w przysiędze małżeńskiej odnajdziemy słowa „w zdrowiu i chorobie”. Trudno uwierzyć, jak bardzo słowa te przystają do codziennej rzeczywistości wielu par. Nie chorujemy bowiem sami – nawet jeśli jedno ze stron jest chore, w pewnym sensie choruje również jego partner i cała rodzina. Choroba nowotworowa partnera powoduje, że stają się oni niejako uczestnikami codziennego zmagania się z chorobą członka rodziny. W ten sposób pośrednio także na nich choroba odciska swoje piętno. Często uwaga rodziny i znajomych kieruje się oczywiście nie bez przyczyny, na cierpieniu chorego, wtedy partner, który dźwiga tę trudną sytuację, czuje się osamotniony, ma wrażenie, że bliscy zapominają jak trudne jest odnalezienie się w tej sytuacji, wówczas partnerzy chorych mają do dyspozycji portale internetowe, które zrzeszają osoby znajdujące się na podobnym etapie życia.

Partnerzy chorych wzajemnie się wspierają

Statystyki przyczyn zgonów i zapadalności na ciężkie choroby są nieubłagane. Choroby nowotworowe i schorzenia układu krążenia to najczęstsze przyczyny zgonów w Polsce i Europie. Prawie połowa mężczyzn i ponad jedna trzecia kobiet zachoruje na nowotwór w ciągu swojego życia. Wysokie współczynniki zachorowalności na te choroby powodują, że możemy realnie obawiać się, iż któraś z ciężkich chorób dotknie nas lub naszego partnera. Kiedy czujemy się bezradni, nierozumiani przez rodzinę i znajomych, z pomocą spieszą nam portale internetowe, na których znajdziemy opinie innych osób w podobnych sytuacjach, na forach można podzielić się swoimi przeżyciami, ktoś, kto przeżywa to samo, na pewno wesprze, zrozumie, partnerzy chorych pomagają sobie nawzajem, czujemy ich wsparcie psychiczne, a także polecają lekarzy, którzy im pomogli. Może warto pomyśleć o takiej formy pomocy?

Ciężka choroba i jej cechy

Ciężka choroba, choroba przewlekła - to choroba o określonych cechach [1]:

 • długotrwałość;
 • burzliwy przebieg z możliwością gwałtownego pogorszenia się, nawrotu, z niepewnym rokowaniem;
 • konieczność pobytu (pobytów) w szpitalu;
 • konieczność systematycznych badań kontrolnych;
 • cierpienie fizyczne i psychiczne związane z chorobą i sposobem leczenia;
 • inwazyjność leczenia – biopsje, kroplówki;
 • niesprawność – obniżenie sprawności fizycznej, zmiana wyglądu, uzależnienie od aparatury medycznej, uciążliwości (nadmierna potliwość, niekontrolowanie czynności biologicznych)

Trudności dla związku będące wynikiem choroby

Wymienione wyżej cechy, jakie niesie ze sobą choroba przewlekła, unaoczniają zmiany i konsekwencje, które muszą zachodzić zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej chorej osoby i jej bliskich. Choroba partnera wiąże się z następującymi trudnościami dla związku[1,3]:

Komunikacja - trudności w skutecznym porozumiewaniu się powodowane mogą być brakiem szczerej i otwartej postawy chorego i jego partnera oraz trudnymi emocjami, które występują u każdej z osób w związku z sytuacją choroby. Użytkownicy portali internetowych dla partnerów chorych, zauważają jak trudno jest się komunikować i wyrażać uczucia w tak trudnych chwilach.

Organizacja czasu -mogą pojawić się przeszkody w zgraniu dotychczasowego rozkładu dnia pary z ograniczeniami czasowymi, jakie niesie konieczność leczenia. Może wystąpić konieczność przeformułowania krótko i długoterminowych celów i planów życiowych partnerów.

Zmiana nawyków - choroba przewlekła niejednokrotnie wiąże się z ograniczeniem możliwości wykonywania pewnych aktywności (np. fizycznej) bądź wywiera nacisk na zmianę pewnych zachowań (np. konieczność stosowania diety). Źródłem konfliktów często staje się także konieczność zamiany ról i obowiązków (np. mężczyzna musi przejąć część obowiązków domowych).

Niewłaściwa postawa - zwłaszcza groźne są postawy, w którym partner chorego daje do zrozumienia, iż „wie lepiej”, jak pomóc, jest nadopiekuńczy, bądź lekceważy jego potrzeby.

Seksualność - choroba może w różnym stopniu zaburzać życie seksualne partnerów.

Wartości – dotychczas ważne dla obojga partnerów wartości muszą zostać przeformułowane i zejść na dalszy plan (np. praca, pieniądze, kariera).

Luki w wiedzy – niejednokrotnie ciężka choroba zmusza do zdobycia specjalistycznej wiedzy na jej temat, jej brak może bardzo negatywnie wpływać na codzienne relacje i powodować konflikty.

Problemy finansowe – choroba może w różnym stopniu ograniczać lub hamować możliwość zarobkowania zarówno przez osobę dotkniętą chorobą, jak i opiekującym się nią partnerem. Może dojść do zagrożenia związanego z codziennym bytowaniem partnerów.

Aby skutecznie pomagać należy się skupić na POTRZEBACH chorego. Ponoć miłość przedłuża życie, dlatego warto okazywać choremu partnerowi dużo tego uczucia, by nabrał siły i chęci do walki z chorobą, być niezwykle empatycznym oraz wrażliwym. Nasze wsparcie nie może być nachalne, obciążające dla chorego, nie może również być zbyt małe. Poziom wsparcia powinien być zatem adekwatny do potrzeb.

Jak pomóc choremu partnerowi?

Wsparcie fizyczne, instrumentalne. Wsparcie tego rodzaju dotyczy organizacji codziennego życia chorego i jego funkcjonowania w nim. Pomocą dla partnera w tym zakresie będzie:

Umożliwienie leczenia – pomoc w dotarciu do specjalisty, umożliwienie przeprowadzenia niezbędnych badań i odbiór ich wyników, pomoc w trakcie pobytu w szpitalu (przynoszenie żywności i napojów, środków higieny osobistej, ubrań itp.), pomoc w codziennej realizacji zaleceń lekarskich np. dotyczących diety, zażywania lekarstw.

Kontakt z lekarzem prowadzącym – systematyczne gromadzenie informacji i dokumentacji na temat stanu zdrowia partnera.

Dbałość o mieszkanie – wsparcie w tym zakresie może wyrażać się dbałością o porządek w domu, przyrządzanie posiłków, robienie zakupów.

Pomoc w pielęgnacji i zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych - niejednokrotnie jest to zadanie niełatwe, krępujące dla obu stron. Wymaga delikatności, dyskrecji, akceptacji fizyczności osoby chorej. Wstyd, czy zażenowanie, które może wystąpić podczas tego rodzaju zabiegów jest czymś naturalnym, z czym można się uporać.

Zarządzanie finansami – opłacanie czynszu, rachunków, wydatków związanych z leczeniem, zakupem lekarstw.

Załatwianie spraw urzędowych – reprezentowanie partnera w urzędach, instytucjach. Niejednokrotnie konieczne, bądź wygodne może być korzystanie z takich rozwiązań prawnych jak pełnomocnictwo (upoważnienie)-sporządzone na piśmie, opatrzone własnoręcznym podpisem chorego partnera - bądź ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe (decyzję wydaje sąd, pozwala ono na podejmowanie decyzji dotyczących chorego kierując się jego interesem, które nie wymaga jego zgody i obecności).

Przepisy dotyczące ubezwłasnowolnienia znajdziemy w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w przypadku pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego

Wsparcie psychiczne dla chorego

Zapewniaj, że kochasz – choroba partnera to prawdziwy sprawdzian dla Ciebie. Właśnie teraz, możesz okazać swoją miłość w całej pełni, poświęcić się dla ukochanego i zapewnić o swoim oddaniu, zapewnić mu wsparcie psychiczne. Podkreślaj, że kochasz partnera i że jesteś cały czas obok.

Bądź zawsze gotowy – poinformuj partnera, że jesteś do jego dyspozycji i chętnie udzielisz mu pomocy. Pytaj, czego partner potrzebuje, proponuj swoją pomoc. Zapewnienie o tym, że zawsze jesteś blisko daje choremu poczucie bezpieczeństwa. Nie bądź jednak natarczywy, nadopiekuńczy, ponieważ może to zaniżać samoocenę partnera – może on poczuć, że traktujesz go jako niesprawnego czy też nieudolnego. Pomagaj stosownie do jego potrzeb i wymagań.

Wyręczaj, zastępuj w roli – choroba może ograniczać fizyczne i intelektualne zasoby potrzebne do realizacji celów i zadań życiowych. Dlatego, jeśli jest to możliwe (i konieczne!) staraj się zastąpić lub pomóc ukochanemu w jego obowiązkach. Nie rób tego jednak na siłę – jeżeli chory chce i może być samodzielny, praca i normalne pełnienie ról może mu tylko pomóc.

Gromadź wiedzę na temat choroby i stanu partnera – będziesz osobą kompetentną w udzielaniu pomocy, będziesz mógł przewidywać rozwój sytuacji. Ponadto będziesz w stanie udzielić wsparcia informacyjnego partnerowi. Przeglądaj czasopisma, strony internetowe, literaturę na temat choroby, rozmawiaj z lekarzami. To pomoże i Tobie i partnerowi.

Internetowe biuro matrymonialne MyDwoje.pl życzymy dużo sił i mądrości oraz powodzenia w każdym dniu ciężkiego zmagania się chorobą. Niech miłość przyświeca wam na każdym etapie tej trudnej drogi!


Literatura:

1.K. de Walden-Gałuszko,Psychoonkologia, Kraków 2000

2.K. de Walden-Gałuszko, M. Majkowicz (red.),Jakość życia w chorobie nowotworowej, Gdańsk 1994

3.Stawić czoła chorobie– wywiad z prof. dr hab. med. Krystyną de Walden-Gałuszko z Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Głos Pomorza – Słupsk 2012-06-09


 
Komentarze (3)

Związek a ciężka choroba - dodaj komentarz
Ada; 2018-03-07 20:29:08 
No cóż prawda jest taka, że mężczyźni, którzy byli we mnie tacy "zakochani" odchodzili z powodu mojej choroby. Miłość to poszukiwanie komfortu dla samego siebie. Wiem z życia, choruję od kilkunastu lat. Teraz już jestem sama i chyba tak jest lepiej niż żebrać chociażby o rozmowę z mężczyzną, który zanim się dowiedział, że cierpisz płonął do Ciebie erotycznym rumieńcem.
dz; 2016-12-02 21:44:42 
Łatwo pisać jeśli nie ma się takich doświadczeń. A jeśli choroba trwa i trwa latami. I jeśli jesteś z tym sam/sama, osamotniony i zdany tylko na siebie, bez wsparcia. Bo partner najpietw choruje, a później nawet jeśli wyniki lepsze woli nadal uciekać w chorobę zamiast stawić czoła rzeczywistości bo tak wygodniej... To co wówczas? Trwać czy odejść?
dora; 2015-10-16 09:21:37 
Zdarza się, że przewlekła choroba partnera jest próbą dla związku i uczuć. Nie każdy jest w stanie całkowicie poświęcić się dla drugiej osoby, więc albo następuje kryzys, albo całkowity rozpad związku. Uważam, że związek który przetrwa chorobę, jest trwalszy. Partnerzy wiedzą, że mogą na siebie liczyć w trudnych chwilach, a to na pewno daje duże poczucie bezpieczeństwa. Dobrze, że są też grupy wsparcia. Czasami warto jest się komuś wygadać, opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z chorobą partnera.

Dołącz do nas!
* POLA OBOWIĄZKOWE
e-mail:*
hasło (min. 6 znaków):*
powtórz hasło:*
jestem:*
  kobietą piksel
  mężczyzną
data urodzenia:*
skąd znasz mydwoje.pl:
*Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług oraz Polityką prywatności i je akceptuję.
*Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (powiadomienia dzienne i natychmiastowe). Zgodę można wycofać w każdej chwili.
Wyrażam zgodę na Newsletter z ofertami matrymonialnymi i wydarzeniami dla singli.

lub zarejestruj się przez Facebooka
facebook register

Administratorem podanych danych osobowych jest: Katarzyna Bieber reprezentująca Serwis Doboru Partnerskiego z siedzibą przy ul. Domaniewskiej nr 37 lok. 2.43, Warszawa 02-672, NIP: 9511875187. Administrator wyznaczył IOD, jest nią Małgorzata Lewandowska, z którą kontakt jest pod adresem e-mail iod@mydwoje.pl. Kategorie danych jak: e-mail, data urodzenia, fotografia, wiek, zawód, miasto, charakterystyka, poglądy oraz dane dotyczące preferencji tzw. dane szczególnej kategorii zostają przekazane dobrowolnie w celu realizacji usługi i przesyłania oferty marketingowej zgodnie z Regulaminem Serwisu. Podstawa prawna: Serwis Internetowy przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody, jest to niezbędne do wykonania umowy, do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora i jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. Użytkownik ma prawo poprawiania danych, usuwania, ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu, oraz przeniesienia ich do innego administratora. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lecz umownym i jest dobrowolne jednak niezbędne do wypełnienia umowy. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz lub zadzwoń do nas
Tel: (22) 201 25 89
w dni powszednie 11:00-16:00Fax: (22) 201 25 87


MyDwoje - krok po kroku

powered by WEB interface
Serwis MyDwoje.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.   Akceptuję
zamknij