Opieka naprzemienna - korzyści dla dziecka | Opieka nad dzieckiem w rozbitym związku.

W krajach zachodnich, w latach 70-tych ubiegłego wieku, nastąpiła ewolucja modelu tradycyjnego podziału ról w rodzinie na profil partnerski, opieka nad dzieckiem, zarówno odpowiedzialność ekonomiczna, jak i wychowawcza wobec dzieci, dotyczy to również dzieci w rozwodzie, spoczywa na obojgu rodzicach, wyjściem z sytuacji jest opieka naprzemienna. Internetowe biuro matrymonialne MyDwoje.pl wyjaśnia jakie korzyści - dla dziecka, wynikają z takiej opieki.

Kto powinien wychowywać dziecko?

Samotna kobieta - matka nie zawsze jest w stanie sama utrzymać dziecko, poza tym ono potrzebuje kontaktów z ojcem. Naukowe podejście podkreśla, że pojawiła się konieczność szukania nowych rozwiązań, bardziej dostosowanych do zmieniającej się sytuacji współczesnej rodziny. Forum dla samotnych pełne jest pytań, uwag i wymiany doświadczeń rozwiedzionych rodziców na temat opieki nad dziećmi.

Z badań Roberta Bausermana z Departamentu Zdrowia i Higieny Psychicznej w Baltimore wynika, że dzieci, które po rozwodzie rodziców spędzają porównywalną ilość czasu zarówno z matką, jak i ojcem, są w większości przypadków lepiej społecznie przystosowane, niż dzieci po rozwodzie pozbawione kontaktu z jednym z rodziców, np. gdy taty zabraknie. Poza tym ujawniają mniej problemów emocjonalnych, mają wyższe poczucie wartości i tworzą lepsze relacje w rodzinie i w grupie rówieśniczej. Zatem dobrze jest, kiedy opieka nad dzieckiem jest równo dzielona między oboje rodziców, a nie obowiązuje model, że dzieckiem opiekuje się samotna matka.

Korzyści wynikające w opieki naprzemiennej

Portale dla samotnych rodziców polecają test psychologiczny, wskazujący właściwość, że rozwiedzeni rodzice, którzy wspólnie sprawowali opiekę, stawali się wobec siebie mniej agresywni, gdyż życie zmuszało ich do kooperacji i współodpowiedzialności za decyzje dotyczące ich dziecka. Opieka naprzemienna jest więc pewną formą ucieczki od przykrej w skutkach zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka, walki o sprawowanie nad nim bezpośredniej, samodzielnej opieki. Jeśli jest to wola obojga rodziców, to jest to najlepsza decyzja w sytuacji, gdy nie można uniknąć rozwodu. Wtedy zarówno samotna matka, jak i ojciec mają prawo do bliskiego kontaktu z dzieckiem. Portale dla samotnych rodziców są zaś miejscem, w którym samotni rodzice mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, jak chociażby - samotny rodzic na urlopie z dzieckiem.

Wszystkie powyższe argumenty za opieką naprzemienną, oraz realia współczesnego życia, także w Polsce, sprawiają, że coraz trudniej z nią polemizować. Jednak ze względu na fakt, iż w omawianej kwestii nie ma rozwiązań doskonałych, a jedynie wybór mniejszego zła, konieczna jest jej dokładniejsza analiza.

Przeciwko takim rozwiązaniom przemawia fakt, że brak stałego, ukochanego miejsca zmusza dziecko do ciągłego adoptowania się. Taka niepewność może doprowadzić do poczucia braku stabilizacji, która jest z kolei związana z potrzebą bezpieczeństwa – jedną z najbardziej prestiżowych wartości w rozwoju osobowości.

Umowa pomiędzy eks-małżonkami

Każdemu człowiekowi, także dziecku, konieczny jest ten „własny kawałek podłogi”, a dom rodzinny to nie hotel, gdzie siedzi się „na walizkach” u mamy, bo właśnie jutro wyjeżdża się do taty. Konieczne jest więc wypracowanie możliwie korzystnego dla wszystkich zainteresowanych regulaminu, który czyniłby życie bliskich sobie osób dotkniętych rozwodem oraz wychowanie dziecka, bardziej znośnym - tak, aby opieka nad dzieckiem nie była dodatkowym powodem do konfliktów. Portale dla samotnych rodziców sugerują, że jednym z takich rozwiązań jest coraz bardziej popularna forma ugody. Jest to pisemna umowa między eks-małżonkami, regulująca najważniejsze problemy tak ważnego zagadnienia, jakim jest  wychowanie dziecka, należy do nich opieka naprzemienna. Musi być oparta na dobrej woli obydwu stron, która z kolei jest najlepszym sprawdzianem uczuć do własnego dziecka. Dobrowolnie przyjęte obowiązki z reguły są bardziej trwałe i skuteczne niż arbitralny wyrok sądu.

Rzadko się zdarza, by sami rodzice byli w stanie przewidzieć wszystkie potencjalnie konfliktogenne sytuacje, które mogą być źródłem problemów. Dlatego taka forma porozumienia jest jak najbardziej zasadna. Ugoda taka powinna uwzględniać następujące kwestie:

 • Dwa miejsca zamieszkania dziecka (dwa adresy), numery telefonów stacjonarnych i komórkowych obydwu rodziców.
 • Ściśle określone terminy kontaktów obydwu rodziców (im młodsze dziecko, tym krótsze okresy pobytu).
 • Uregulowane w szczegółach kontakty ze szkołą (spotkania z rodzicami, imprezy szkolne).
 • Prawo dziecka do nieskrępowanego kontaktu z obojgiem rodziców. W sytuacjach wyjątkowych: możliwość kontaktu z drugim rodzicem – w każdej chwili.
 • W sytuacjach konfliktowych – prawo odwoływania się każdego z rodziców do strony trzeciej.
 • Dokładną regulację kwestii finansowych. Najlepiej, gdy status materialny obojga rodziców jest zbliżony. W przeciwnym wypadku należy ustalić pewne minimum dla obojga rodziców obliczone według dochodów rodzica gorzej sytuowanego, a także pozwolić rodzicowi lepiej sytuowanemu na dodatkowe świadczenia.

Rozwodzący się rodzice muszą być świadomi następujących konsekwencji swoich decyzji:

 • Nie będą mieć swojego dziecka tak często, jak to było dotychczas.
 • Życie na własny rachunek wymaga wyższych wydatków, niż mieszkanie razem.

Poza tym należy pamiętać, że:

 • Wiadomość o rozwodzie należy przekazać dziecku razem, w sposób jak najmniej bolesny.
 • Należy ściśle przestrzegać ustalonych form kontaktów, a sytuacjach nadzwyczajnych, osobiście kontaktować się z dzieckiem i eks-małżonkiem.
 • Nie należy szczędzić dziecku zapewnień o swej miłości do niego.
 • Należy być bardziej wrażliwym na potrzeby dziecka, niż swoje własne.
 • Nie należy dziecku pozwalać na zbyt wiele, tylko dlatego, aby w jego oczach lepiej wypaść niż drugi rodzic.
 • Nie wolno wyrażać się źle w obecności dziecka o jego drugim rodzicu.
 • Nie wolno wykorzystywać dziecka do porozumiewania się między sobą.
 • W rozsądnych granicach, należy dziecku mówić prawdę oraz szanować jego zdanie.
 • Należy szanować prawo eks-małżonka do własnego dziecka tak, jak sami byśmy tego chcieli.
 • Należy podtrzymywać pozytywne relacje z dalszą rodziną eks-małżonka, dzięki jej pomocy wychowywanie dziecka może okazać się łatwiejsze.
 • Dla dobra dziecka warto się „przełamać” i zrezygnować z chęci odwetu oraz mało ważnych własnych aspiracji.

Życie składa się jednak z wielu ważnych i mniej ważnych aspektów, które decydują o jego jakości. Nie sposób je ująć w ramy dokumentu. Pierwszym i najważniejszym punktem ugody winna być zatem miłość do dziecka, zdolna pokonać wszystkie przeszkody.

 

Opracował:
Sławomir Lasek

 

Artykuł został grzecznościowo przedrukowany ze strony www.wstroneojca.pl

 


 
Komentarze (5)

Opieka naprzemienna - korzyści dla dziecka | Opieka nad dzieckiem w rozbitym związku. - dodaj komentarz
Magda; 2016-10-06 21:39:02 
Hej Alicja ciekawi mnie jakie jest źródło tych informacji, które podałaś: na temat wieku dziecka i przebywania z drugim rodzicem. Możesz to podać?
Alicja; 2016-01-18 10:22:47 
Gdy rodzice decydują sie na opieke naprzemienna powinni skorzystac z rad , psychologowie radzą;
Gdzie dziecko powinno zamieszkać po rozwodzie rodziców?
Małe dzieci potrzebują bezpiecznego środowiska.
Wszystkie spory powinni rodzice załatwiac bez udziału dziecka.
A jak powinna wygladac opieka naprzemienna?

Dziecko 0-1 roku -zamieszkuje z jednym rodzicem w bezpiecznym srodowisku, ociec czy matka odwiedza dziecko w miejscu jego zamieszkania/ ewentualnie idą na spacer.( dodam że wychodza z zalożenia że dziecko jest przy matce pierwszy okres życia)
Dziecko1-2 latek- głównie zamieszkuje u jednego rodzica, odwiedza ojca czy matke co drógi wykend od piątku do niedzieli
Dziecko 2-2½ latek -głównie zamieszkuje u jednego rodzica przebywa u ojca czy matki od czwartku do niedzieli co drógi tydzien.
Dziecko 2½ -3 latek-głównie zamieszkuje u jednego rodzica od srody -niedzieli co drógi tydzien.
Dziecko od 3 roku , może zamieszkac naprzemiennie, tydzien u matki tydzien u ojca. Bardzo ważne aby rodzice byli zgodni czy dla dziecka taka opieka bedzie najleprzym rozwiazaniem.
Iza; 2015-10-23 10:29:59 
Jasne takie rozwiązane jest najlepsze, ale nie zawsze ojcowie chcą korzystać z prawa do spotkań z dzieckiem. Dużo jest ojców, którzy po rozwodzie, zakładają nowe rodziny i ograniczają lub całkowicie urywają kontakt z dzieckiem z pierwszego małżeństwa. Na siłę nie da się nikogo zmusić, aby dbał o dobre relacje dzieckiem. Opieka naprzemienna jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ale nie zawsze jest możliwość, aby w ten sposób dzielić się obowiązkami. Poza tym co zrobić, gdy byli małżonkowie, po rozwodzie mieszkają w różnych częściach Polski i opieka naprzemienna w takiej sytuacji jest niemożliwa.
enedue; 2015-04-08 12:09:04 
komentarz usunięty przez moderatora
zła matka?; 2014-04-24 22:25:57 
Mój były po naszym rozstaniu zrezygnował z pracy i wrócił w rodzinne strony. Po latach dowiedziałam się, że tak mu doradził jego ojciec. Dlaczego? Żeby nie płacił za dużych alimentów.
Ale możecie sobie wierzyć, że każdy facet który spłodził dziecko = ojciec.

Dołącz do nas

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy adres E-mail
Hasło musi zawierać minimum 6 znaków
Hasło różni się od podanego wcześniej
Podaj datę urodzenia

lub zarejestruj się przez facebooka

Klauzula Informacyjna My Dwoje: 1. Administratorem danych osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym w jaki sposób będą przetwarzane... Twoje dane osobowe jest: Fire Media Interactive Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania. 2. ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail [email protected], 3. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach: - realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym umożliwienia nam świadczenia usług drogą elektroniczną, - realizowania usług oferowanych przez serwis na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody, - w celach podatkowych, rachunkowych i ewentualnych roszczeń i. in.– na podstawie obowiązujących i nałożonych na ADO przepisów prawa oraz do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej, -celach marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, prowadzenia badań i analiz serwisu, między innymi pod kątem jego funkcjonalności, poprawy działania czy też oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, 4. Twoje dane są przekazywane do zaufanych podmiotów współpracujących z serwisem w ściśle określonych celach. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na ADO przepisami prawa, tj. obsługi po usługowej, dochodzenia ew. roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu ADO maksymalnie przez okres 30 lat. 5. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 6. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata, 7. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz do nas

Konsultacje telefoniczne są dostępne w abonamentach +

Pomoc

Kobiece twarze MyDwoje

Zarejestruj się za darmo i przeglądaj dalej

Zarejestruj się

Ogłoszenia matrymonialne - Kobiety:

Ogłoszenia matrymonialne - Mężczyźni:

MyDwoje - krok po kroku

1. Zarejestruj się i wypełnij profil
2. Wypełnij test partnerski
3. Obejrzyj propozycje partnerów
4. Napisz wiadomość
5. Zakochaj się!


Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Nasza strona używa plików cookie w celu personalizowania treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym zaufanym partnerom. Dzięki cookies możemy dopasować wyświetlaną treść do Twoich preferencji.

Zaakceptuj wszystkie stosowane przez nas pliki cookie lub dokonaj własnych ustawień i zmieniając zakres swojej zgody w ustawienia zaawansowane. Czytaj więcej o ciasteczkach w Polityce prywatności.  Jeżeli korzystasz ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie.


 
zamknij