Polityka prywatności Serwisu MyDwoje.pl

W polityce prywatności opisujemy, jakie dane zbiera nasz serwis i jak je zabezpiecza.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis Internetowy MyDwoje, prowadzony pod adresem www.mydwoje.pl  przez Serwis doboru partnerskiego MyDWOJE.pl, Fire Media Interactive Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania, (dalej zwany Serwisem Internetowym). Serwis Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów usługi w ramach Serwisu Internetowego oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem [email protected]

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Cele przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzanie przez Serwis Internetowy w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług Serwisu m.in. w zakresie:

 • realizacji głównej usługi Serwisu Internetowego: świadczenia usługi matrymonialnej - umożliwienia kontaktów między potencjalnymi partnerami

 • przygotowania i prezentacji ofert matrymonialnych potencjalnym partnerom oraz prowadzenia statystyk i zestawień opinii w wyniku prowadzonych sond i ankiet.

 • przesyłanie informacji drogą elektroniczną - powiadomienia dzienne i natychmiastowe o nowych wiadomościach i zmianach na koncie.

Dane Użytkownika mogą są również przetwarzane w celach:

 • niezbędnym do rozpatrywania reklamacji, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • niezbędnym do realizacji zobowiązań publicznoskarbowych wynikających z przepisów prawa o ile przepisy takie znajdują zastosowanie

Możliwe jest także udzielenie odrębnych zgód na przetwarzanie danych przez Serwis Internetowy w celach

 • wysyłki Newslettera

 • nadania Certyfikatu Wiarygodnego Profilu

 • udziału w programie Polishharmony

 • prezentacji zdjęć w Galerii Twarze MyDwoje

 • korzystania z usługi Polecaj MyDwoje

 • otrzymywania drogą elektroniczną bądź na podany nr telefonu wiadomości o charakterze marketingowym dotyczącym MyDwoje.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w tych celach odbywa odrębnie od zgody na nieprzetwarzanie w celu świadczenia głównej usługi Serwisu Internetowego. Każdą z tych zgód można wycofać niezależnie bez wpływu na możliwość korzystania z głównej usługi Serwisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tych celach może być cofnięta w każdym czasie po zalogowaniu w zakładce Ustawienie/Ustawienia-prywatności lub wysyłając wiadomość elektroniczną z adresu zarejestrowanego w serwisie na adres [email protected].

Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane w tych celach będę przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy (dane są usuwane w ciągu 7 do 90 dni od skierowania ich do skasowania przez usuniecie konta lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych), a po jej zakończeniu – przez okres wynikający z przepisów prawa o przeciwdziałaniu oszustwom a szczególnie przez okres w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń i nie dłużej niż trzydzieści lat. Konta nieaktywne w ciągu ostatnich 24 miesięcy mogą być kasowane przez Serwis. W przypadku, gdy dane przetwarzane są w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia nie dłużej niż do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.

Serwis Internetowy odrębnie przetwarza także dane w celu:

 • kontaktu przez Formularz kontaktowy
 • zgłoszenia Szczęśliwej Historii przez formularz zgłoszenia szczęśliwej historii
 • współpracy z Partnerami z Klubu Singli i Partnerami Serwisu w celu odbioru Gratisów i nagród w Konkursach

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody oraz jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów.

O ile wyrazili Państwo na to odrębną pisemną zgodę i chęć skorzystania z Gratisu w Klubie MyDwoje i Partnerów, Serwis Internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane Partnerom Klubu MyDwoje lub Partnerom MyDwoje, z którymi wspólnie organizuje konkursy w celu realizacji usług oferowanych w Klubie MyDwoje i Partnerów lub w ramach organizowanych konkursów. Serwis MyDwoje nie prowadzi samodzielnie imprez dla singli i nie odpowiada za jakość ofert prezentowanych przez Partnerów w zakładce Wydarzenia dla Singli.

W przypadku, gdy dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, dane te będą przetwarzane również po zakończeniu Umowy, przez okres niezbędny do realizacji tych celów przypadający po okresie obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć zgody wyrażone w zakresie kontaktu, szczęśliwej historii, udziału w Klubie, prosimy o wysyłanie takiej  wiadomość elektroniczną z adresu zarejestrowanego w serwisie na adres [email protected].

Podstawa prawna przetwarzania danych

Serwis Internetowy przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług matrymonialnych.

Serwis Internetowy przetwarza dane osobowe w tym szczególne kategorie danych z art. 9 Rozporządzenia na podstawie wyrażonej zgody (art. 9 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Mowa tu o danych jak stosunek do alkoholu, palenia, religii, poglądy polityczne, światopogląd, dane dotyczące seksualności.

Dane są przetwarzane także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) to jest w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Użytkownika obowiązków związanych z Umową, w tym w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami matrymonialnymi oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy.

Serwis Internetowy przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz jest niezbędne do ochrony interesów użytkowników usług płatniczych, a także jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez dostawców usług płatniczych lub administratora w zakresie wykrywania naruszeń dokonywanych przez Użytkowników.

Kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu

Serwis Internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania procesu rejestracji na Witrynie i dokonywania zakupów usług:

 • adres poczty elektronicznej e-mail (w celu rejestracji)
 • data urodzenia (w celu rejestracji)
 • adres (tylko w przypadku i w celu zakupu usługi za pomocą karty kredytowej)
 • nazwisko i imię (tylko w celu odbioru Certyfikatu Wiarygodnego Profilu i zakupu usługi za pomocą karty kredytowej)
 • nr telefonu (tylko w przypadku i w celu zakupu usługi 1 Kontakt za SMS)
 • NIP (tylko w przypadku żądania wystawienia faktury)
 • Nr Pesel (w przypadku odbioru Certyfikatu Wiarygodnego Profilu)
 • Ponadto, Serwis Internetowy zbiera od użytkowników następujące informacje: ich fotografie, dane widoczne w Wizytówce: wzrost, kolor oczu, zawód, wykształcenie, stan cywilny, dane dotyczące oceny własnego charakteru użytkownika w tym jego wartości życiowe w Teście Doboru Partnerskiego, dane dotyczące oczekiwań wobec partnera widoczne w kryteriach wyszukiwania, w tym niektóre tzw. szczególne kategorie danych zgodnie z art 9. Rozporządzenia. Są nimi stosunek do alkoholu, palenia, religii, poglądy polityczne, światopogląd, dane dotyczące seksualności. W celu realizacji umowy Serwis gromadzi ustawienia i preferencje kont użytkowników, a także informacje o ich aktywności online, daty logowania, informacje o wysłanych wiadomościach i odwiedzinach innych profilów.

Kategorie danych zbieranych w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny

Serwis Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies oraz tzw logów podczas samego korzystania z Witryny.

 • pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa Serwisu Internetowego. Wykorzystywane przez Serwis Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

a) w celu dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b) w celu utrzymania sesji użytkownika Serwisu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
c) Serwis Internetowy wykorzystuje technologię do statystyk Google Analytics firmy Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Umożliwia ona ulepszanie struktury i zawartości Witryny. Dane zbierane przez Google Analytics są chronione wg polityki prywatności Google. Google Analytics wykorzystuje wyłącznie skrócone anonimowe adresy IP uniemożliwiające identyfikację użytkowników. W celu zablokowania możliwości analizy Państwa danych przez Google Analytics prosimy o zastosowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.
d) Serwis Internetowy wykorzystuje technologię remarketingu firmy Google (Google DoubleClick).  Aby zrezygnować z wyświetlania reklam związanych z naszymi zainteresowaniami i powiązanych z historią odwiedzin podstron Serwisu Internetowego prosimy o aktualizację swoich ustawień reklam w koncie Google

Funkcje DoNotTruck - nie śledź można aktywować w sposób następujący:

https://support.mozilla.org/pl/kb/jak-zatrzymac-sledzenie-przez-strony-internetowe

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track

https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/notrack.html

 • Logi tzw. pliki dziennika

Obok plików cookies Serwis Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. data, cookies sesji, Id sesji, Państwa adres IP, rodzaj platformy i typ i ustawienia przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam (Adwords, Adkontekst). Dane te są archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi i są anonimowe.

 • Logowanie przez Facebook:

Jeżeli jesteś zalogowany w facebook i użyjesz aplikacji MyDwoje na facebooku możesz korzystać z systemu automatycznego logowania do Mydwoje.pl przez facebook. Wyrażasz wtedy oddzielną zgodę, aby Facebook przekazał nam twój adres e-mail, imię, nazwisko i płeć w celu rejestracji w Serwisie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności tego portalu społecznościowego https://www.facebook.com/about/privacy

Usuwanie ciasteczek i śledzenia przez przeglądarki:

Użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu cookies i może tego dokonać w swojej przeglądarce internetowej oraz w poszczególnych serwisach społecznościowych, których jest członkiem.

Mozilla: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 • Analityka Hotjar
Korzystamy z Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz zoptymalizować nasze usługi i ofertę. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć wrażenia użytkowników (np. Ile czasu spędzają na których stronach, które linki klikają, co użytkownicy robią i nie lubią itp.), a to pozwala nam budować i utrzymać nasz serwis dzięki opiniom użytkowników na najwyższym poziomie. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia danych na temat zachowania naszych użytkowników i ich urządzeń (w szczególności adresu IP urządzenia (przechwyconego i przechowywanego tylko w formie anonimowej), rozmiaru ekranu urządzenia, typu urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacji o przeglądarce, lokalizacji geograficznej (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej witryny). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie będziemy wykorzystywać tych informacji do identyfikowania poszczególnych użytkowników lub do dopasowywania ich do dalszych danych dotyczących poszczególnych użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Hotjar, klikając ten link https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy . Możesz zrezygnować z tworzenia profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar danych o korzystaniu z naszej witryny i używania przez Hotjar śledzenia plików cookie w innych witrynach, klikając ten link rezygnacji. https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Odbiorcy danych

Dane osobowe użytkowników, jak e-mail, imię i nazwisko nie są nigdy udostępniane innym użytkownikom.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym i świadczącym usługi na zlecenie Serwisu Internetowego i wykonujące czynności polegające na przetwarzaniu danych, w szczególności w zakresie usług IT, hostingu, call center, monitoringu internetowego, dostawców usług płatniczych (jako odrębni administratorzy danych PayPro S.A., PayPal, Skrill) i księgowych. Dostawcy usług płatniczych jako odbiorcy danych, będą administratorem tych danych Płatników, które to dane będzie przetwarzał w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych, w szczególności w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw, a także identyfikacji Płatnika w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

W przypadku wyrażenia zgody w celu realizacji usług z Klubu MyDwoje i Partnerów lub Konkursów Serwis Internetowy przekazuje e-mail, imię i nazwisko Partnerowi, którego usługę użytkownik zamówił, lub jaką nagrodę wygrał w celu realizacji tej usługi.

W każdym przypadku ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownicy podają swoje dane z profilu w tym Fotografia i szczególne kategorie danych dotyczące ich preferencji, upodobań, światopoglądu dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadzają na ujawnienie ich innym użytkownikom i gościom portalu w formie anonimowej w połączeniu jedynie z Nazwą Użytkownika w Profilu lub w formie ogólnego wyniku Zgodności Osobowości z Testu na listach Oferty, Zgodność Kryteriów oraz wyszukiwania na stronie głównej Serwisu Internetowego oraz w Newsletterze Serwisu.

Użytkownicy w odrębnych ustawieniach decydują o dostępności dla innych użytkowników swoich fotografii, kryteriów wyszukiwania, informacji o aktywności na koncie jak np odwiedziny zmieniając swoje Preferencja Konta w Ustawienia/preferencje-konta oraz ładując zdjęcia decydują o widoczności zdjęć a później po zalogowaniu w edycji Profil/zdjęcia.

Dane zbierane podczas zakładania konta Serwisie, ustawiając, kryteria wyszukiwania, a także w sondach, ankietach oraz w komentarzach w Poradniku Serwisu są przetwarzane w celach analizy statystycznej i marketingu bezpośredniego Serwisu Internetowego. Udostępniane w tym procesie dane opinii publicznej są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

Środki techniczne w celu zabezpieczenia danych

Serwis Internetowy podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie Państwa danych przed ich bezprawnym dostępem i ich wykorzystaniem, jak również przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem ich integralności. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia danych w celu zapewnienia ich poufności, integralności i dostępności.

Dostęp do danych tylko dla uprawnionych pracowników

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa. Dostęp mają do nich tylko i wyłącznie upoważnione osoby pracujące na rzecz Serwisu Internetowego, które zobowiązane są do zachowania poufności tych danych i gwarantujących bezpieczeństwo ich przetwarzania.

Szyfrowanie połączeń transferu danych

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Użytkowników rejestracji, logowania, wypełniania Wizytówki i Testu, odebrania Certyfikatu Wiarygodnego Profilu a także płatności elektronicznych następują za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Dane osobowe są zabezpieczone przy tych operacjach certyfikatem Rapid SSL gwarantującym bezpieczny transferu danych w Internecie.

Rejestracja do Serwisu możliwa jest tylko za pomocą adresu e-mail, który musi zostać potwierdzony wg metody double opt in zanim Serwis rozpocznie świadczenie usługi. W celu zmiany hasła lub adresu e-mail serwis wymaga także podania hasła do serwisu lub potwierdzenia zmian przez adres e-mail.

Certyfikat naszego Serwisu został wydany przez instytucję certyfikująca GEO TRUST.Inc, drugą największa instytucję certyfikującą strony internetowe na świecie, która wcześniej sprawdziła wiarygodność Serwisu Internetowego. Zabezpieczenie certyfikatem Rapid SSL pozwala szyfrować dane przesyłane w obydwu kierunkach na serwer i z serwera Serwisu Internetowego. Wychodząc z przeglądarki Użytkownika, dane są kodowane i następnie dekodowane po bezpiecznym dotarciu na serwer docelowy. Stosując certyfikat dane powierzone firmie Serwis Doboru Partnerskiego nie mogą być odebrane przez serwer nieupoważnionego adresata. W przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu widać kłódkę. Po klęknięciu na nią obejrzeć można certyfikat autentyczności naszej strony. W przeglądarkach Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji.

Szyfrowanie połączeń i zabezpieczenia płatności elektronicznych

Podczas dokonywania płatności przez system płatności elektronicznych Przelewy24 wykorzystywany jest certyfikat bezpieczeństwa SSL - Thawte Technologies Inc. Certyfikaty Thawte są rozpoznawane jako godne zaufania przez wszystkie przeglądarki internetowe. W systemie Przelewy24 nie są przechowywane żadne informacje dotyczące dostępu do kont bankowych lub numerów kart kredytowych. Informacje te wprowadzane są wyłącznie na oficjalnych stronach banków oraz w przypadku, gdy użytkownik posiada konto u operatorów płatności i kart płatniczych – firmy Skrill i PayPal.

Dodatkowa ochrona danych oferowana przez Serwis:

Ukrycie e-mail i nazwiska przez - Loginy - Kontakt między użytkownikami ma formę anonimową za pomocą Nazw użytkowników dla kobiet rozpoczynających się na literę K, dla mężczyzn rozpoczynających się na literę M np M4DF3FBC. Kontakt anonimowy trwa do chwili, gdy użytkownicy dobrowolnie wyjawią sobie swoja tożsamość pisemnie lub telefonicznie. Nawiązanie kontaktu z innymi użytkownikami Serwisu odbywa się poprzez wewnętrzną skrzynkę pocztową Serwisu, a imię, nazwisko i inne dane kontaktowe użytkownika pozostają ukryte. Użytkownicy mają także możliwość odpowiadania na wiadomości przez  program pocztowy. W tym wypadku dane adresu email są szyfrowane, a o podaniu danych osobowych decyduje sam użytkownik w treści wiadomości.

Ochrona fotografii - Zdjęcia w Serwisie są udostępniane przez użytkowników dobrowolnie i samodzielnie. Po załadowaniu są standardowo zamknięte dla wszystkich innych użytkowników. Jako właściciel zdjęcia można je od razu otworzyć dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników lub prezentować jedynie osobom w sposób indywidualny. Zdjęcia otwarte dla użytkowników są prezentowane w formie zamazanej dla osób niezarejestrowanych. Osoby widoczne na pierwszej stronie Serwisu w galerii Twarzy MyDwoje.pl wyraziły specjalną, pisemną zgodę na prezentowanie ich profilów w tej formie. Odwołanie tej zgody jest możliwe w zakładce Ustawienia/ Ustawienia prywatności.

Ograniczenie bezczynności sesji – Konto na którym użytkownik jest zalogowany a nie wykonuje żadnych czynności (np nie pisze listu, ani nie ogląda ofert) zostaje automatycznie wylogowane po czasie 60 minut. Automatyczne wylogowanie chroni dodatkowo konto użytkownika przed „włamaniem” na nie.

Anonimizacja odpowiedzi do Testu Doboru Partnerskiego – odpowiedzi na poszczególne pytania do Testu nie są dostępne dla użytkowników. Inni użytkownicy otrzymają jedynie informację o stopniu zgodności dwóch Profilów wyrażonym w % Zgodności Osobowości (ZO) i wgląd do przestawionego graficznie ogólnego i anonimowego porównania Profilów na 10 skalach osobowości.

Ustawienia preferencji Konta - użytkownik Serwisu Internetowego internetowego może aktywnie i indywidualnie decydować czy pokazać innym użytkownikom swoje kryteria wyszukiwania partnera a także datę urodzin oraz swoje posunięcia w Serwisie: odwiedziny profilów potencjalnych partnerów oraz ich zaznaczanie jako ulubione oraz swoje kryteria wyszukiwania. Samodzielne decyduje także czy będzie powiadamiany natychmiast lub raz dziennie o zmianach statusów innych użytkowników oraz o otrzymanych wiadomościach. Wysyłają blokadę do użytkownika można zatrzymać otrzymywanie wiadomości od niechcianych kontaktów. 

Ustawienia prywatności - tu w zakładce Ustawienia użytkownik ma możliwość odwołania zgód na przetwarzanie jego danych osobowych w poszczególnych celach.

Podjęte przez nas działania służące ochronie danych osobowych użytkowników mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim, nie stosować takiego samego hasło do różnych serwisów internetowych, wylogowywać się nie korzystając z serwisu. Serwis Internetowy nigdy nie wysyła mailem hasła do logowania. Proszę pamiętać, że serwis Internetowy nie będzie zwracał się też do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Działając w myśl artykułu 6.1. lit f. RODO Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo automatycznego filtrowania wiadomości pod kątem zabronionych Regulaminem serwisu sformułowań w wiadomościach mających wpływ na kulturę kontaktów, jak spam, treści obraźliwe, dane kontaktowe w pierwszej wiadomości i blokowania Użytkowników wysyłających zabronione treści a także przetwarzania danych ponad standardowy czas przewidziany terminem usunięcia konta, gdy przetwarzanie ma cel zapobiegania oszustwom i jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Prawa użytkownika serwisu internetowego

Przysługuje Państwu także prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo dostępu do danych, ich poprawiania, usuwania mogą Państwo realizować w każdym czasie, w ramach Witryny w zakładce Ustawienia, po zalogowaniu się do serwisu z użyciem adresu e-mail oraz hasła w zakładce Profil. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o rozpoczęcie procesu nadania nowego hasła na stronie głównej Serwisu.

Użytkownik posiada prawo wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania. Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych może być w każdej chwili odwołana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. Zgoda może być również odwołana w zakresie przetwarzania danych na cele marketingowe. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych można dokonać po zalogowaniu na stronie Ustawienia/ Ustawienia-prywatności. Dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub usunięcia konta w Serwisie. Dane są przetwarzane w oparciu o umowę o świadczenie usług a także w oparciu o Art 6. Lit c., d. i f. Rozporządania w celu zapobieganiu oszustwom oraz realizacji obowiązków księgowych i fiskalnych.

Użytkownik ma także prawo do udostępnienia mu kopii danych w celu przeniesienia ich do innego administratora. W tym celu prosimy o kontakt kontaktując się z nami przez adres e-mail.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lecz umownym i niezbędnym w celu realizacji umowy o świadczenie usług.

Serwis stosuje system automatycznego podejmowania decyzji inaczej zwany profilowaniem w celu przygotowania dla każdego użytkownika optymalnie dopasowanych ofert potencjalnych partnerów. W tym celu wykorzystywana jest metodologia Testu Doboru Partnerskiego oraz informacje z Profilu użytkownika jak miejscowość lub wiek i jego kryteria wyszukiwania. Algorytm Testu i wyszukiwania korzysta z wypełnionych testów użytkowników i ich Profilów Partnerskich oraz Profilów i Kryteriów wyszukiwania w Serwisie w celu przygotowania dla nich propozycji partnerów dopasowanych pod kątem osobowości i życiowych wartości oraz indywidualnych preferencji danej pary użytkowników. Wykonanie Testu jest konieczne dla otrzymania ofert w Serwisie i wypełniania usługi przez Serwis. Użytkownik posiada prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu profilowania oraz marketingu bezpośredniego. W tym celu może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy i usunąć konto z Serwisu. Użytkownik zachowuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu profilowania oraz marketingu bezpośredniego w zakresie prowadzenia przez Serwis statystyk, badań historycznych i sond.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Serwis Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Ochrona prywatności osób nieletnich

Serwis Internetowy jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych, które ukończyły 18 lat. Nie przetwarzamy danych osób nieletnich, a każdy użytkownik zgodnie z Regulaminem Serwisu upoważniony jest do podania swojej prawdziwej daty urodzenia. Jeżeli posiadają Państwo podejrzenie, że osoba nieletnia korzysta z naszych usług prosimy o pilny kontakt z administratorem.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: [email protected] lub administratorowi danych osobowych Serwisu Internetowego pod adresem: Serwis doboru partnerskiego MyDWOJE.pl, Fire Media Interactive Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Małgorzatą Lewandowską możliwy jest pod adresem [email protected]. Zgodnie z obowiązującymi przepisami administrator ustosunkuje się do wniosku w ciągu 30 dni.

Polityka prywatności Serwisu ma za zadanie informować o sposobie i zakresie zbieranych danych. Naszym celem jest przejrzystość i aktualność danych. W związku z tym jest dokumentem, który może być aktualizowany. O znacznych zmianach w tym dokumencie będziemy informować Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę drogą elektroniczną.

Dołącz do nas

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy adres E-mail
Hasło musi zawierać minimum 6 znaków
Hasło różni się od podanego wcześniej
Podaj datę urodzenia

lub zarejestruj się przez facebooka

Klauzula Informacyjna My Dwoje: 1. Administratorem danych osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym w jaki sposób będą przetwarzane... Twoje dane osobowe jest: Fire Media Interactive Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania. 2. ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail [email protected], 3. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach: - realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym umożliwienia nam świadczenia usług drogą elektroniczną, - realizowania usług oferowanych przez serwis na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody, - w celach podatkowych, rachunkowych i ewentualnych roszczeń i. in.– na podstawie obowiązujących i nałożonych na ADO przepisów prawa oraz do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej, -celach marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, prowadzenia badań i analiz serwisu, między innymi pod kątem jego funkcjonalności, poprawy działania czy też oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, 4. Twoje dane są przekazywane do zaufanych podmiotów współpracujących z serwisem w ściśle określonych celach. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na ADO przepisami prawa, tj. obsługi po usługowej, dochodzenia ew. roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu ADO maksymalnie przez okres 30 lat. 5. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 6. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata, 7. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz do nas

Konsultacje telefoniczne są dostępne w abonamentach +

Pomoc

Kobiece twarze MyDwoje

Zarejestruj się za darmo i przeglądaj dalej

Zarejestruj się

Ogłoszenia matrymonialne - Kobiety:

Ogłoszenia matrymonialne - Mężczyźni:

MyDwoje - krok po kroku

1. Zarejestruj się i wypełnij profil
2. Wypełnij test partnerski
3. Obejrzyj propozycje partnerów
4. Napisz wiadomość
5. Zakochaj się!


Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Nasza strona używa plików cookie w celu personalizowania treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym zaufanym partnerom. Dzięki cookies możemy dopasować wyświetlaną treść do Twoich preferencji.

Zaakceptuj wszystkie stosowane przez nas pliki cookie lub dokonaj własnych ustawień i zmieniając zakres swojej zgody w ustawienia zaawansowane. Czytaj więcej o ciasteczkach w Polityce prywatności.  Jeżeli korzystasz ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie.


 
zamknij