Ochrona danych i wizerunku oraz anonimowość

Ochrona danych w MyDwoje Bezpieczeństwo danych i dyskrecja to nasze priorytety

 ochrona danych w MyDwoje


Certyfikat SSL

Naszym priorytetem jest ochrona Twoich danych osobowych i wizerunku. Chronimy Twoje dane osobowe, fotografie, szczególne kategorie danych - niegdyś nazywane jako dane wrażliwe dotyczące oraz PESEL użyty w celu uzyskania Certyfikatu Wiarygodnego Profilu. Strzeżemy je z zachowaniem zaleceń Ustawy i UODO. Zapewniamy Ci anonimowość, nadając alfanumeryczny anonimowy Login typu: K58MY891. Twoje imię, nazwisko i adres oraz e-mail nigdy nie są udostępniane osobom trzecim w tym innym Użytkownikom i pozostają do wiadomości wyłącznie osób upoważnionych w biurze Serwisu MyDwoje. Swoją tożsamość możesz ujawnić, kontaktując się wyłącznie samodzielnie z innym użytkownikiem.

Bezpieczeństwo i wiarygodność Użytkowników - działania

Ochrona danych osobowych, wizerunku i anonimowość mają dla nas szczególnie ważne znaczenie, dlatego aktywnie dbamy o te zagadnienia.

Te działania wykonujemy za Ciebie:

 • weryfikacja ofert - sprawdzamy indywidualnie każdą Wizytówkę i każde zdjęcie. Dbamy o wysoki poziom ofert Użytkowników. Gwarantujemy, że oferty umieszczane w Serwisie spełniają najwyższe standardy, są kompletne i ciekawe.

 • certyfikacja profilów - Certyfikat Wiarygodnego Profilu nadajemy Użytkownikom, którzy poddali się weryfikacji i przesłali w tym celu swój numer PESEL. Ma to na celu przeciwdziałanie oszustwom i gwarantuje tylko poważne oferty matrymonialne.

 • system antyspam - dzięki nowoczesnym narzędziom rozpoznającym spamming mamy możliwość wczesnego jego wykrycia spamerów i wielu rodzajów oszustów oraz ostrzegania Użytkowników, którzy mogli mieć kontakt z podejrzanymi osobami.

 • natychmiastowa interwencja Administratora w przypadku zakłócania przyjaznych kontaktów między Użytkownikami, usuwanie profilów, blokada ponownej rejestracji przez oszustów

Tak możesz chronić się sam:

 • w naszym serwisie posiadasz możliwość indywidualnego otwierania zdjęć - jeśli z jakiegoś powodu (zawód, pozycja społeczna, małe miasto) obawiasz się rozpoznania, zastosuj opcję indywidualnego otwierania zdjęć, otworzysz je tylko dla wybranej osoby, gdy będziesz na to gotowy. Zdjęcia udostępniasz samodzielnie. Zgodnie z nową wprowadzoną przez RODO zasadą Zasadą Prywatności w Ustawieniach Domyślnych domniemamy, że nie chcesz od razu pokazywać swojego zdjęcia. Możesz je samodzielnie otworzyć dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników lub prezentować jedynie osobom, które w toku korespondencji zdobyły Twoje zaufanie. Twoje zdjęcia otwarte dla Użytkowników są prezentowane w formie zamazanej dla osób niezarejestrowanych. Osoby widoczne na pierwszej stronie Serwisu w Galerii Twarzy MyDwoje.pl wyraziły specjalną, pisemną zgodę na prezentowanie ich profilów w tej formie.

 • blokowanie spamerów, korespondencji, na którą nie odpowiedziałeś - stosujemy zabezpieczenia w korespondencji między Użytkownikami. Jeśli Użytkownik wysłał do Ciebie jedną wiadomość i przypomnienie o niej, system blokuje możliwość wysłania kolejnych, gdyż swoją biernością nie wyraziłeś zainteresowania daną osobą. Jeśli chcesz kontynuować znajomość, po prostu odpowiedz. Miło jest też, gdy wyślesz odpowiedź brak zainteresowania. Wiele osób woli negatywną odpowiedź niż żadną. Aby ktoś mógł wysyłać do Ciebie listy, musi  uzyskać Twoją zgodę i zainteresowanie jego profilem.

 • blokada profilu - jeśli z jakiegoś powodu nie życzysz sobie, by dany Użytkownik nadal mógł wysyłać do Ciebie wiadomości, wchodzić na Twój profil, oglądać Twoje zdjęcia, przeglądać Wizytówkę, użyj opcji blokady profilu w Poczcie lub oglądają jego Profil. Masz możliwość ustawienia blokady odwiedzin i korespondencji lub automatycznego pożegnania osób, z którymi korespondencja
  stała się dla Ciebie, z biegiem czasu niemiła.

 • anonimowość - dzięki alfanumerycznym loginom Użytkowników system anonimowej i bezpiecznej komunikacji przez Pocztę i Czat MyDwoje.pl pozwala Użytkownikom kontaktować się anonimowo. Nikt oprócz biura Serwisu nie zna Twojego adresu e-mail. Z innymi Użytkownikami portalu możesz korespondować tylko anonimowo, bez konieczności podawania swego adresu e-mail, wykorzystując wewnętrzną anonimową Pocztę i Czat. Na własną odpowiedzialność możesz podać innym Użytkownikom swoje osobiste dane teleadresowe. Twoje odpowiedzi do Testu Doboru Partnerskiego na poszczególne pytania nie będą dostępne dla innych Użytkowników! Inni użytkownicy otrzymają jedynie informację o stopniu zgodności Waszych profilów, wyrażonym w % Zgodności Osobowości i ogólnym opisie Waszego dopasowania oraz przez wgląd do przestawionego graficznie ogólnego i anonimowego porównania Waszych profilów na 10 skalach osobowości.

 • bądź z nami w kontakcie, pisz i zgłaszaj niemiłe, podejrzane przypadki kontaktów.
  MyDwoje błyskawicznie reaguje na skargi i zgłoszenia o nierzetelności poszczególnych użytkowników. Powiadomienia e-mail sam ustalasz w w swoim profilu w zakładce Ustawienia.

Bezpieczne miłosne wiadomości, nawet gdy stracisz połączenie internetowe

 • sesja pod kontrolą - ze względów bezpieczeństwa sesja w Serwisie trwa godzinę. Gdy jesteś zalogowany, lecz nie poruszasz się po Serwisie, sesja skończy się. Otrzymasz powiadomienie, gdy do wygaśnięcia sesji zostanie 5 minut. Wprowadziliśmy ograniczenie bezczynności sesji dla każdego Użytkownika. Aby Twoje dane i listy w przygotowaniu były bezpieczne: zapisuj listy jako szkice (pomagamy Ci prowadzą równocześnie auto zapis), gdyż po dłuższej przerwie mogą zniknąć: tak jakbyś stracił połączenie z internetem. Wylogowuj się z Serwisu zawsze, gdy odchodzisz od komputera.

 • auto zapisywanie wiadomości - każda wiadomość, w trakcie jej tworzenia, jest automatycznie zapisywana. Twoja wiadomość już nie zginie, nawet, gdy skończy się Twoja sesja lub zerwie się Twoje połączenie z Internetem.

Bezpieczna korespondencja dzięki certyfikatom SSL

Certyfikat SSL zabezpiecza przesyłkę Twoich danych osobowych i finansowych (dane logowania do banku lub nr karty kredytowej) przez łącza internetowe. Wykorzystanie protokołu bezpiecznej transmisji danych daje Ci pełne bezpieczeństwo. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych stosujemy protokół transmisji SSL, który zapewnia bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie. Dzięki niemu sprawdzane są uprawnienia serwerów i Użytkowników biorących udział w transakcji. Instytucja certyfikująca, która wydała certyfikat sprawdziła wiarygodność naszego Serwisu i zezwoliła nam na jego używanie.

Twoje prawa w zakresie bezpieczeństwa gwarantujemy w Polityce Prywatności:

Polityka prywatności zawiera m.in. takie informacje ważne informacje:
 • Dane administratora danych i Inspektora Ochrony Danych
 • Jakie dane o Użytkownikach Serwis gromadzi? Kategorie Danych
 • W jakim celu Serwis gromadzi dane osobowe? Cele przetwarzania danych
 • Jakie są podstawy prawne przetwarzania?
 • Kto ma dostęp do danych? Odbiorcy danych
 • Gdzie Użytkownik może dokonać sprawdzenia, zmiany lub usunięcia danych? Prawo do zmiany, usuwania, zgłoszenia sprzeciwu
 • Czy i kiedy istnieje obowiązek przekazywania danych przez Użytkownika? Wymóg podania danych ustawowy czy umowny
 • Okres przechowywania danych i czas ich usuwania
 • W jaki sposób dane są chronione? Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne
 • W jaki sposób Serwis stosuje pliki Cookie?
 • Kogo obowiązuje Polityka prywatności MyDwoje.pl?

Zapobieganie nadużyciom i oszustwom internetowym jest dla nas bardzo ważne. Dbamy o  bezpieczeństwo i wygodę randek online. Naszym celem jest, by każdy nasz Użytkownik czuł się bezpiecznie i komfortowo pisząc o sobie, podając swoje dane osobowe i finansowe niezbędne w transakcjach online. W tym celu systematycznie dbamy o utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Nasze działania dla Was w celu zapewnienia miłych kontaktów matrymonialnych przez Serwis. Poznaj więcej zagadnień z obszaru: Bezpieczna randka.


Dołącz do nas

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy adres E-mail
Hasło musi zawierać minimum 6 znaków
Hasło różni się od podanego wcześniej
Podaj datę urodzenia

lub zarejestruj się przez facebooka

Klauzula Informacyjna My Dwoje: 1. Administratorem danych osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym w jaki sposób będą przetwarzane... Twoje dane osobowe jest: Fire Media Interactive Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania. 2. ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail [email protected], 3. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach: - realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym umożliwienia nam świadczenia usług drogą elektroniczną, - realizowania usług oferowanych przez serwis na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody, - w celach podatkowych, rachunkowych i ewentualnych roszczeń i. in.– na podstawie obowiązujących i nałożonych na ADO przepisów prawa oraz do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej, -celach marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, prowadzenia badań i analiz serwisu, między innymi pod kątem jego funkcjonalności, poprawy działania czy też oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, 4. Twoje dane są przekazywane do zaufanych podmiotów współpracujących z serwisem w ściśle określonych celach. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na ADO przepisami prawa, tj. obsługi po usługowej, dochodzenia ew. roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu ADO maksymalnie przez okres 30 lat. 5. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 6. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata, 7. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz do nas

Konsultacje telefoniczne są dostępne w abonamentach +

Pomoc

Kobiece twarze MyDwoje

Zarejestruj się za darmo i przeglądaj dalej

Zarejestruj się

Ogłoszenia matrymonialne - Kobiety:

Ogłoszenia matrymonialne - Mężczyźni:

MyDwoje - krok po kroku

1. Zarejestruj się i wypełnij profil
2. Wypełnij test partnerski
3. Obejrzyj propozycje partnerów
4. Napisz wiadomość
5. Zakochaj się!


Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Nasza strona używa plików cookie w celu personalizowania treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym zaufanym partnerom. Dzięki cookies możemy dopasować wyświetlaną treść do Twoich preferencji.

Zaakceptuj wszystkie stosowane przez nas pliki cookie lub dokonaj własnych ustawień i zmieniając zakres swojej zgody w ustawienia zaawansowane. Czytaj więcej o ciasteczkach w Polityce prywatności.  Jeżeli korzystasz ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie.


 
zamknij