Biuro matrymonialne > Usługi > Usługi i cennik > Regulamin > Regulamin Usługi Polecam MyDwoje.pl

Regulamin Usługi Polecam MyDwoje.pl

§ 1.
Postanowienia wstępne

1.     Przedmiotowy Regulamin zwany dalej: Regulaminem, stworzony został 12.11.08 na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez firmę Serwis Doboru Partnerskiego Katarzyna Bieber z siedzibą w Warszawie zwaną dalej Serwisem.

2.     Podmiotem korzystającym z usługi na podstawie przedmiotowego Regulaminu może być wyłącznie Użytkownik Serwisu MyDwoje.pl, zwany dalej: Użytkownikiem.

3.     Regulamin dotyczy usługi „Polecam MyDwoje.pl”, zwanej dalej: Usługą, którą świadczy Serwis umożliwiając Użytkownikowi polecenia znajomej osobie Serwisu MyDwoje.pl przez formularz.

§ 2.
Przedmiot i rodzaj Usługi

1.     Usługa obejmuje umożliwienie Użytkownikowi wysłania polecenia przez formularz na stronie a następnie odebrania nagrody w postaci abonamentu gratis. Nagroda przyznawana jest Użytkownikowi automatycznie, gdy osoba której polecony został Serwis, zarejestruje się w MyDwoje.pl używając adresu e-mail identycznego z adresem podanym przez Użytkownika (4 dni dla polecającego i osoby poleconej) i wykupi jeden z płatnych abonamentów w Serwisie (przyznawany jest taki sam abonament osobie polecającej, jak ten, który wykupiła).

2.    Usługa jest wykonywana przez Serwis MyDwoje.pl.

§ 3.
Dostęp do Usługi

1.     Dostęp do Usługi następuje poprzez wypełnienie i wysłanie fomularza dostępnego na stronie https://www.mydwoje.pl/my/?p=81.

2. Przyznanie nagrody Użytkownik może kontrolować w panelu płatności logując się w Serwisie i wchodząc na stronę Moje Płatności. Na dole strony znajdzie adresy e-mail osób, którym polecił Serwis. Jeżeli jedna z "poleconych" osób zarejestruje się, Użytkownik zobaczy w tym miejscu jej Nazwę Użytkownika. Jeżeli Użytkownik polecony wykupi płatny abonament, Użytkownik otrzyma automatycznie dostęp do abonamentu o takim samym czasie trwania lub jego obecny abonament zostanie przedłużony o ten czas, co abonament wykupiony przez przyjaciela.

2.   Usługa jest bezpłatna i dobrowolna.

3. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z Usługi, akceptacja niniejszego Regulaminu Usługi i zgoda na przetwarzanie danych zawartych w przesłanych dokumentach są obowiązkowe.

§ 4. 
Odpowiedzialność Użytkownika


1.     Użytkownik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za poinformowanie osoby, która otrzyma email w wyniku wypełnienia formularza i uzyskanie jej zgody na wysłanie takiego e-maila przez Serwis MyDwoje.pl w imieniu Użytkownika.

2.     Każdy Użytkownik wyrażający chęć i gotowość skorzystania z Usługi zobowiązany jest znać treść Regulaminu Usługi i przestrzegać wszystkich zasad w nim określonych.

§ 5.
Prawa i obowiązki Serwisu

1.     Serwis nie bierze odpowiedzialności za autentyczność adresów e-mail wpisanych przez Użytkownika do formularza, ani za wyrażenie zgody na otrzymywanie przez adresata korespondencji związanej z polecaniem usług Serwisu.

2.     Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Serwis nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

3.     Usługa może być zmieniana co do jej treści, zakresu i dostępności, a także czasowo zawieszona lub dostęp do niej może być ograniczany, według swobodnej decyzji Serwisu, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.

4.   Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonywania Usługi bez podania przyczyny.

5.  Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonywania Usługi, gdy zachodzi podejrzenie próby wyłudzenia abonamentu gratis w wyniku manipulacji adresami e-mail i formularzem.

6.  Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonywania Usługi, gdy adres e-mail polecanej osoby przekazany zostanie Serwisowi w inny sposób niż za pomocą formularza, o którym mowa w pkt. 2. Niniejszego Regulaminu.

§ 6.
Ochrona danych osobowych Użytkowników 

1.     Użytkownik zgłaszający chęć skorzystania z usługi zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych jak: imie i nazwisko oraz adres e-mail zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2.     Serwis oświadcza, iż wszelkie dane, w tym dane osobowe Użytkowników są należycie chronione przez Serwis zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych i w sposób opisany w Regulaminie Serwisu MyDwoje.pl

3. Użytkownik wyraża zgodę w imieniu osoby, której poleca Serwis po uzgodnieniu tego z nią na przetwarzanie jej adresu email.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1.     W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.     Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronach www.mydwoje.pl.

3.     Serwis ma prawo wprowadzać dowolne zmiany w treści niniejszego Regulaminu i poinformować o nich publikując nowy Regulamin na stronie Serwisu.

4.     Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo pobrać treść Regulaminu ze strony Serwisu i zapisać go na własnym nośniku.

 

Dołącz do nas!
* POLA OBOWIĄZKOWE
e-mail:*
hasło (min. 6 znaków):*
powtórz hasło:*
jestem:*
  kobietą piksel
  mężczyzną
data urodzenia:*
skąd znasz mydwoje.pl:
*Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług oraz Polityką prywatności i je akceptuję.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
*Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (powiadomienia dzienne i natychmiastowe). Zgodę można wycofać w każdej chwili.
Wyrażam zgodę na Newsletter z ofertami matrymonialnymi i wydarzeniami dla singli.

lub zarejestruj się przez Facebooka
facebook register

Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Bieber, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "My Dwoje" z siedzibą przy ul. Domaniewskiej nr 37 lok. 2.43, Warszawa 02-672, NIP: 9511875187. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie w celu przesyłania oferty marketingowej. Informacje handlowe są wysyłane drogą elektroniczną w celu realizacji umowy (informacje od administratora danych serwisu, informacje o kompletności profilu oraz kontaktów z innymi użytkownikami portalu). Informujemy, że zebrane dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych po zalogowaniu w zakładce Ustawienia/Ustawienia-prywatności. Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych może być w każdej chwili odwołana. Zgoda może być również odwołana w zakresie przetwarzania danych na cele marketingowe.

Zadzwoń lub napisz do nas
tel: (22) 201 25 89
fax: (22) 201 25 87


codziennie 11.00 - 23.00
MyDwoje - krok po kroku

powered by WEB interface
Serwis MyDwoje.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.   Akceptuję
zamknij