Biuro matrymonialne > Usługi > Usługi i cennik > Regulamin > Regulamin Usługi Polecam MyDwoje.pl

Regulamin Usługi Polecam MyDwoje.pl

§ 1.
Postanowienia wstępne

1.     Przedmiotowy Regulamin zwany dalej: Regulaminem, stworzony został 12.11.08 na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez firmę Serwis Doboru Partnerskiego Katarzyna Bieber z siedzibą w Warszawie zwaną dalej Serwisem.

2.     Podmiotem korzystającym z usługi na podstawie przedmiotowego Regulaminu może być wyłącznie Użytkownik Serwisu MyDwoje.pl, zwany dalej: Użytkownikiem.

3.     Regulamin dotyczy usługi „Polecam MyDwoje.pl”, zwanej dalej: Usługą, którą świadczy Serwis umożliwiając Użytkownikowi polecenia znajomej osobie Serwisu MyDwoje.pl przez formularz.

§ 2.
Przedmiot i rodzaj Usługi

1.     Usługa obejmuje umożliwienie Użytkownikowi wysłania polecenia przez formularz na stronie a następnie odebrania nagrody w postaci abonamentu gratis. Nagroda przyznawana jest Użytkownikowi automatycznie, gdy osoba której polecony został Serwis, zarejestruje się w MyDwoje.pl używając adresu e-mail identycznego z adresem podanym przez Użytkownika (4 dni dla polecającego i osoby poleconej) i wykupi jeden z płatnych abonamentów w Serwisie (przyznawany jest taki sam abonament osobie polecającej, jak ten, który wykupiła).

2.    Usługa jest wykonywana przez Serwis MyDwoje.pl.

§ 3.
Dostęp do Usługi

1.     Dostęp do Usługi następuje poprzez wypełnienie i wysłanie fomularza dostępnego na stronie https://www.mydwoje.pl/my/?p=81.

2. Przyznanie nagrody Użytkownik może kontrolować w panelu płatności logując się w Serwisie i wchodząc na stronę Moje Płatności. Na dole strony znajdzie adresy e-mail osób, którym polecił Serwis. Jeżeli jedna z "poleconych" osób zarejestruje się, Użytkownik zobaczy w tym miejscu jej Nazwę Użytkownika. Jeżeli Użytkownik polecony wykupi płatny abonament, Użytkownik otrzyma automatycznie dostęp do abonamentu o takim samym czasie trwania lub jego obecny abonament zostanie przedłużony o ten czas, co abonament wykupiony przez przyjaciela.

2.   Usługa jest bezpłatna i dobrowolna.

3. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z Usługi, akceptacja niniejszego Regulaminu Usługi i zgoda na przetwarzanie danych zawartych w przesłanych dokumentach są obowiązkowe.

§ 4. 
Odpowiedzialność Użytkownika


1.     Użytkownik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za poinformowanie osoby, która otrzyma email w wyniku wypełnienia formularza i uzyskanie jej zgody na wysłanie takiego e-maila przez Serwis MyDwoje.pl w imieniu Użytkownika.

2.     Każdy Użytkownik wyrażający chęć i gotowość skorzystania z Usługi zobowiązany jest znać treść Regulaminu Usługi i przestrzegać wszystkich zasad w nim określonych.

§ 5.
Prawa i obowiązki Serwisu

1.     Serwis nie bierze odpowiedzialności za autentyczność adresów e-mail wpisanych przez Użytkownika do formularza, ani za wyrażenie zgody na otrzymywanie przez adresata korespondencji związanej z polecaniem usług Serwisu.

2.     Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Serwis nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

3.     Usługa może być zmieniana co do jej treści, zakresu i dostępności, a także czasowo zawieszona lub dostęp do niej może być ograniczany, według swobodnej decyzji Serwisu, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.

4.   Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonywania Usługi bez podania przyczyny.

5.  Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonywania Usługi, gdy zachodzi podejrzenie próby wyłudzenia abonamentu gratis w wyniku manipulacji adresami e-mail i formularzem.

6.  Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonywania Usługi, gdy adres e-mail polecanej osoby przekazany zostanie Serwisowi w inny sposób niż za pomocą formularza, o którym mowa w pkt. 2. Niniejszego Regulaminu.

§ 6.
Ochrona danych osobowych Użytkowników 

1.     Użytkownik zgłaszający chęć skorzystania z usługi zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych jak: imie i nazwisko oraz adres e-mail zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2.     Serwis oświadcza, iż wszelkie dane, w tym dane osobowe Użytkowników są należycie chronione przez Serwis zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych i w sposób opisany w Regulaminie Serwisu MyDwoje.pl

3. Użytkownik wyraża zgodę w imieniu osoby, której poleca Serwis po uzgodnieniu tego z nią na przetwarzanie jej adresu email.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1.     W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.     Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronach www.mydwoje.pl.

3.     Serwis ma prawo wprowadzać dowolne zmiany w treści niniejszego Regulaminu i poinformować o nich publikując nowy Regulamin na stronie Serwisu.

4.     Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo pobrać treść Regulaminu ze strony Serwisu i zapisać go na własnym nośniku.

 

Dołącz do nas!
* POLA OBOWIĄZKOWE
e-mail:*
hasło (min. 6 znaków):*
powtórz hasło:*
jestem:*
  kobietą piksel
  mężczyzną
data urodzenia:*
skąd znasz mydwoje.pl:
*Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług oraz Polityką prywatności i je akceptuję.
*Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (powiadomienia dzienne i natychmiastowe). Zgodę można wycofać w każdej chwili.
Wyrażam zgodę na Newsletter z ofertami matrymonialnymi i wydarzeniami dla singli.

lub zarejestruj się przez Facebooka
facebook register

Administratorem podanych danych osobowych jest: Katarzyna Bieber reprezentująca Serwis Doboru Partnerskiego z siedzibą przy ul. Domaniewskiej nr 37 lok. 2.43, Warszawa 02-672, NIP: 9511875187. Administrator wyznaczył IOD, jest nią Małgorzata Lewandowska, z którą kontakt jest pod adresem e-mail iod@mydwoje.pl. Kategorie danych jak: e-mail, data urodzenia, fotografia, wiek, zawód, miasto, charakterystyka, poglądy oraz dane dotyczące preferencji tzw. dane szczególnej kategorii zostają przekazane dobrowolnie w celu realizacji usługi i przesyłania oferty marketingowej zgodnie z Regulaminem Serwisu. Podstawa prawna: Serwis Internetowy przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody, jest to niezbędne do wykonania umowy, do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora i jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. Użytkownik ma prawo poprawiania danych, usuwania, ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu, oraz przeniesienia ich do innego administratora. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lecz umownym i jest dobrowolne jednak niezbędne do wypełnienia umowy. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz do nasKonsultacje telefoniczne
są dostępne w abonamentach VIP


MyDwoje - krok po kroku

powered by WEB interface
Serwis MyDwoje.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.   Akceptuję
zamknij