Biuro matrymonialne > Usługi > Usługi i cennik > Regulamin > Regulamin usługi Certyfikat MyDwoje.pl

Regulamin usługi Certyfikat MyDwoje.pl

§ 1.
Postanowienia wstępne

1.     Przedmiotowy Regulamin zwany dalej: Regulaminem, stworzony został 9.05.2018 na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez firmę Serwis Doboru Partnerskiego Katarzyna Bieber z siedzibą w Warszawie zwaną dalej Serwisem.

2.     Podmiotem korzystającym z usługi na podstawie przedmiotowego Regulaminu może być wyłącznie Użytkownik Serwisu MyDwoje.pl, zwany dalej: Użytkownikiem.

3.     Regulamin dotyczy usługi „Certyfikat MyDwoje.pl”, zwanej dalej: Usługą, którą świadczy Serwis nadając certyfikat poprawności numeru Pesel w formie tarczy.


§ 2.
Przedmiot i rodzaj Usługi

1.     Usługa obejmuje sprawdzenie i potwierdzenie poprawności nr Pesel nadesłanego przez Użytkownika.

2.    Usługa jest wykonywana przez Serwis MyDwoje.pl.

§ 3.
Dostęp do Usługi

1.     Dostęp do Usługi następuje poprzez dołączenie numeru PESEL na stronie internetowej Serwisu http://www.mydwoje.pl, w zakładce Mój profil/ Mój certyfikat w celu dokonania weryfikacji poprawności numeru i daty urodzenia.

2.   Usługa jest bezpłatna i dobrowolna.

3.  Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na procedurę certyfikacji (Usługę), akceptacja Regulaminu Usługi i zgoda na przetwarzanie danych zawartych w przesłanych dokumentach są obowiązkowe.

§ 4. 
Odpowiedzialność Uczestnika

1.     Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za autentyczność nadesłanego numeru i prawdziwość danych jak imię i nazwisko podanych w procesie Certyfikacji.

2.     Każdy Użytkownik wyrażający chęć i gotowość do skorzystania z Usługi zobowiązany jest znać treść Regulaminu Usługi i przestrzegać wszystkich zasad w nim określonych.

§ 5.
Prawa i obowiązki Serwisu

1.     Serwis nie bierze odpowiedzialności za autentyczność numeru nadesłanego przez użytkownika.

2.     Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Serwis nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

3.     Usługa może być zmieniana co do jej treści, zakresu i dostępności, a także czasowo zawieszona lub dostęp do niej może być ograniczany, według swobodnej decyzji Serwisu, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.

4.   Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy weryfikacji (wykonywania Usługi).

5. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy weryfikacji danych (wykonywania Usługi), gdy numer dokumentu nie zostanie dosłany przez formularz na stronie www.mydwoje.pl/moj_profil/moj_certyfikat.

§ 6.

Ochrona danych osobowych Użytkowników 

1.     Użytkownik zgłaszający się do procesu certyfikacji zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych jak: nazwisko rodowe, PESEL, których zakres wykracza ponad katalog danych osobowych, na których przetwarzanie zgodził się akceptując Regulamin Serwisu MyDwoje.pl, rejestrując się w Serwisie.

2.     Serwis oświadcza, iż wszelkie dane, w tym dane osobowe Użytkowników są należycie chronione przez Serwis zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

3.     W celu dodatkowej ochrony kopii dokumentów Użytkownika, po sprawdzeniu danych i w momencie udzielenia certyfikatu Użytkownikowi, Serwis usuwa numer dokumentu ze swojego archiwum i ich dłużej nie przetwarza. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ponowne sprawdzenie danych nie będzie możliwe, gdyż Serwis nie przechowuje kopii tych danych dłużej niż do chwili udzielenia certyfikatu.

4. Użytkownik zgadza się na trwałe oznaczenie jego profilu symbolem zielonej tarczy. W celu odwołania zgody na przetwarzania danych do Certyfikatu Użytkownik powinien odznaczyć okienko Zgoda na Certyfikat na stronie Ustawienia prywatności. Wraz z usunięciem zgody na przetwarzanie danych do Certyfikatu usunięty zostanie Certyfikat - zielona tarcza przy profilu. Użytkownik jest zobowiązany samodzielnie usunąć dane imię i nazwisko w zakładce dane kontaktowe, jeżeli ma takie życzenie.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1.     W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.     Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronach www.mydwoje.pl.

3.     Serwis ma prawo wprowadzać dowolne zmiany w treści niniejszego Regulaminu i poinformować o nich publikując nowy Regulamin na stronie Serwisu.

4.     Każdy Uczestnik ma prawo pobrać treść Regulaminu ze strony Serwisu i zapisać go na własnym nośniku.

 

Dołącz do nas!
* POLA OBOWIĄZKOWE
e-mail:*
hasło (min. 6 znaków):*
powtórz hasło:*
jestem:*
  kobietą piksel
  mężczyzną
data urodzenia:*
skąd znasz mydwoje.pl:
*Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług oraz Polityką prywatności i je akceptuję.
*Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (powiadomienia dzienne i natychmiastowe). Zgodę można wycofać w każdej chwili.
Wyrażam zgodę na Newsletter z ofertami matrymonialnymi i wydarzeniami dla singli.

lub zarejestruj się przez Facebooka
facebook register

Administratorem podanych danych osobowych jest: Katarzyna Bieber reprezentująca Serwis Doboru Partnerskiego z siedzibą przy ul. Domaniewskiej nr 37 lok. 2.43, Warszawa 02-672, NIP: 9511875187. Administrator wyznaczył IOD, jest nią Małgorzata Lewandowska, z którą kontakt jest pod adresem e-mail iod@mydwoje.pl. Kategorie danych jak: e-mail, data urodzenia, fotografia, wiek, zawód, miasto, charakterystyka, poglądy oraz dane dotyczące preferencji tzw. dane szczególnej kategorii zostają przekazane dobrowolnie w celu realizacji usługi i przesyłania oferty marketingowej zgodnie z Regulaminem Serwisu. Podstawa prawna: Serwis Internetowy przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody, jest to niezbędne do wykonania umowy, do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora i jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa i maksymalnie trzydzieści lat od czasu ustania trwania umowy. Dane są przekazywane do zaufanych podmiotów współpracujących z serwisem w ściśle określonych celach. Użytkownik ma prawo poprawiania danych, usuwania, ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu, oraz przeniesienia ich do innego administratora. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lecz umownym i jest dobrowolne jednak niezbędne do wypełnienia umowy. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz do nasKonsultacje telefoniczne
są dostępne w abonamentach VIP


MyDwoje - krok po kroku

powered by WEB interface


Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Nasza strona używa plików cookie w celu personalizowania treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym zaufanym partnerom. Dzięki cookies możemy dopasować wyświetlaną treść do Twoich preferencji.

Zaakceptuj wszystkie stosowane przez nas pliki cookie lub dokonaj własnych ustawień i zmieniając zakres swojej zgody w ustawienia zaawansowane. Czytaj więcej o ciasteczkach w Polityce prywatności.  Jeżeli korzystasz ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie.


  Akceptuję
zamknij