Naukowe podejście - rzetelność testu

Źródła naukowe i metodologiczne Testu Doboru Partnerskiego MyDwoje  

Naukowość Testu Partnerskiego

Test psychologiczny musi spełniać określone warunki metodologiczne: musi być rzetelny, trafny i wystandaryzowany

Rzetelny – rzetelność znaczy, że tak jak wszystkie narzędzia pomiaru musi mierzyć właśnie to, do czego został skonstruowany i to z określoną dokładnością, musi korzystać z naukowych koncepcji i być z nimi zgodny, a błąd pomiaru musi być określony

Trafny – fasadowo (winien być przyjazny rozwiązującemu i zgodny z jego ogólnymi oczekiwaniami), diagnostycznie (powinien diagnozować zgodnie z rzeczywistością), prognostycznie (wyniki powinny przewidywać przyszłe zachowanie badanych).

Wystandaryzowany – znaczy, że sposób obliczania i porównywania wyników musi być określony na podstawie badań określonej populacji.

Test MyDwoje bazuje na pracach teoretycznych i praktycznych naukowców:

 • R. B. Cattell – twórca teorii czynnikowej i 16-czynnikowego Kwestionariusza Osobowości stosowanego na całym świecie i uważanego do dziś za najbardziej trafny diagnostycznie i prognostycznie kwestionariusz osobowości
 • H. J. Eysenck – orędownik przyjęcia wymiaru introwersja ß> ekstrawersja za podstawowe kryterium badania osobowości, twórca inwentarza osobowości mierzącego ten wymiar, stosowanego do dziś na całym świecie
 • C. G. Jung  – znakomity psychoanalityk, twórca terminów introwersja – ekstrawersja, badacz podświadomości i więzi międzyludzkich
 • E. Fromm – twórca psychoanalizy humanistycznej, autor tezy przeczącej Freudowi, głosił, że „najważniejsze namiętności człowieka nie są zakorzenione w jego potrzebach instynktowych, lecz w specyficznej kondycji ludzkiego istnienia”, twórca pojęć i badacz frustracji, alienacji, dynamizmu „mieć” – „być”, instynktu śmierci
 • J. M. Brzeziński – metodolog badań społecznych, psychometrii, diagnostyki psychologicznej, naukometrii i filozofii nauki
 • H. G. Gough i A. B. Heilbrun – twórcy Testu Przymiotnikowego (ACL) przeznaczonego do charakterystyki ludzi, szeroko i różnorodnie stosowanego do dziś
 • P. Brzozowski – twórca testu „Skala wartości Schelerowskich – SWS”, pionier badań, na terenie Polski, wpływu deklarowanych wartości na zachowanie.

Poszczególne skale Testu Doboru Partnerskiego MyDwoje wysoko korelują z odpowiadającymi im skalami (czynnikami) testów omówionych wyżej. Korelacje określono na próbce ponad stu osób rozwiązujących zarówno testy oryginalne jak wcześniejszą wersję naszego Testu. Dla przykładu – pierwsze trzy skale ze skalami Inwentarza Osobowości Eysencka.

Naukowe podejście to rzetelność Testu Doboru Partnerskiego.

Zasady konstrukcji Test Doboru Partnerskiego (pisze: Andrzej Rutowski - autor)

 • na podstawie teoretycznych rozważań i doświadczeń badawczych wyznaczono 10 obszarów psychicznego funkcjonowania ludzi, szczególnie istotnych do życia we dwoje. Obszary te odpowiadają elementom Systemowej Teorii Osobowości (autor: Andrzej Rutowski, psycholog MyDwoje), ale też dadzą się porównać z poszczególnymi czynnikami (skalami) powszechnie znanych i stosowanych testów, przedstawionych wyżej;
 • sporządzono listę pytań, oddzielnie przygotowanych dla każdej skali. Wybrano po 30 pytań do każdej skali. Tak skonstruowanym pierwotnym testem przeprowadzono badania pilotażowe na próbce ponad 100 dorosłych osób obu płci, dając do wypełnienia oprócz naszego „pierwotnego Testu” ogólnie znany kwestionariusz z omówionych wyżej;
 • opracowując wyniki, obliczono korelacje skal MyDwoje z odpowiadającymi im czynnikami znanych testów, oraz moc dyskryminacyjną każdego pytania; pytania z najniższą mocą dyskryminacyjną wyeliminowano. Obliczono ponownie korelacje wyników skróconych już skal naszego testu z czynnikami znanych testów. Dla każdej skali otrzymano wyniki korelacji od 0,51 do 0,75. Wyniki badań do wglądu;
 • tak otrzymany test poddano badaniom walidacyjnym na próbce 50 par tworzących kiedyś, pozostających aktualnie lub mających zamiar utworzyć - związek partnerski. Na podstawie tych badań obliczono skale, normy i określono sposób interpretacji wyników. 


 
Komentarze (0)

Naukowe podejście - rzetelność testu - dodaj komentarz

Dołącz do nas

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy adres E-mail
Hasło musi zawierać minimum 6 znaków
Hasło różni się od podanego wcześniej
Podaj datę urodzenia

lub zarejestruj się przez facebooka

Klauzula Informacyjna My Dwoje: 1. Administratorem danych osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym w jaki sposób będą przetwarzane... Twoje dane osobowe jest: Fire Media Interactive Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania. 2. ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail [email protected], 3. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach: - realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym umożliwienia nam świadczenia usług drogą elektroniczną, - realizowania usług oferowanych przez serwis na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody, - w celach podatkowych, rachunkowych i ewentualnych roszczeń i. in.– na podstawie obowiązujących i nałożonych na ADO przepisów prawa oraz do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej, -celach marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, prowadzenia badań i analiz serwisu, między innymi pod kątem jego funkcjonalności, poprawy działania czy też oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, 4. Twoje dane są przekazywane do zaufanych podmiotów współpracujących z serwisem w ściśle określonych celach. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na ADO przepisami prawa, tj. obsługi po usługowej, dochodzenia ew. roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu ADO maksymalnie przez okres 30 lat. 5. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 6. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata, 7. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz do nas

Konsultacje telefoniczne są dostępne w abonamentach +

Pomoc

Kobiece twarze MyDwoje

Zarejestruj się za darmo i przeglądaj dalej

Zarejestruj się

Ogłoszenia matrymonialne - Kobiety:

Ogłoszenia matrymonialne - Mężczyźni:

MyDwoje - krok po kroku

1. Zarejestruj się i wypełnij profil
2. Wypełnij test partnerski
3. Obejrzyj propozycje partnerów
4. Napisz wiadomość
5. Zakochaj się!


Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Nasza strona używa plików cookie w celu personalizowania treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym zaufanym partnerom. Dzięki cookies możemy dopasować wyświetlaną treść do Twoich preferencji.

Zaakceptuj wszystkie stosowane przez nas pliki cookie lub dokonaj własnych ustawień i zmieniając zakres swojej zgody w ustawienia zaawansowane. Czytaj więcej o ciasteczkach w Polityce prywatności.  Jeżeli korzystasz ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie.


 
zamknij