Regulamin zamieszczania ogłoszeń wydarzenia dla singli

§ 1.
Postanowienia wstępne

1. Przedmiotowy Regulamin zwany dalej: Regulaminem, stworzony został 28.04.2012 r. na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez firmę Serwis Doboru Partnerskiego Katarzyna Bieber z siedzibą w Warszawie zwaną dalej Serwisem.

2. Podmiotem korzystającym z usługi na podstawie przedmiotowego Regulaminu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, zwana dalej: Zamieszczającym informację/ogłoszenie.

3. Regulamin dotyczy usługi „Wydarzenia, usługi i imprezy dla Singli”, zwanej dalej: Usługą, którą świadczy Serwis umożliwiając zamieszczanie informacji o imprezach, wydarzeniach, poradach, usługach i prezentach dla Singli.

§ 2. 
Dostęp do Usługi

1. Dostęp do Usługi jest odpłatny w kwocie 200 PLN za ogłoszenie na okres 3 miesięcy lub do dnia imprezy.

2. Serwis może zamienić odpłatność za usługę na usługę reklamową (np. zamieszczenie linka zwrotnego do Serwisu) lub rozpoczęcie  współpracy partnerskiej między Serwisem i Organizatorem wydarzenia.  Zasady tej współpracy można ustalać  pod adresem Mail [email protected]

2. Jeżeli zamieszczający informację/ogłoszenie decyduje się opublikowanie informacji/ogłoszenia o wydarzeniu/imprezie (Usługę), akceptacja Regulaminu Usługi i zgoda na przetwarzanie danych zawartych w przesłanych dokumentach są obowiązkowe.

§ 3.
Przedmiot i rodzaj Usługi

1. Usługa obejmuje możliwość zamieszczenia informacji o usługach i produktach dla singli.

2. Usługa jest wykonywana przez Serwis MyDwoje.pl. 

3. Każdy wpis podlega moderacji. Serwis zastrzega sobie możliwość moderacji  ciągu 48 h.

4. Zamieszczający informację/ogłoszenie przyjmuje do wiadomości, że zawartość wszystkich pól formularza jest widoczna po opublikowaniu.

§ 4. 
Prawa i obowiązki Serwisu

1. Serwis nie bierze odpowiedzialności za autentyczność oraz prawdziwość informacji zgłoszonych do opublikowania. 

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z informacji/ogłoszenia, które spoczywają wyłącznie na organizatorze lub dostawcy usługi, której informacja/ogłoszenie dotyczy.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Serwis nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

3. Usługa może być zmieniana co do jej treści, zakresu i dostępności, a także czasowo zawieszona lub dostęp do niej może być ograniczany, według swobodnej decyzji Serwisu, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania informacji/ogłoszenia wpisów:
a. tematyce erotycznej/pornograficznej,
b. niezgodnych z polskim prawem,
c. propagujących treści związane z przemocą
d. zawierających treści związane z nietolerancją rasową lub nawołujących do nienawiści wobec jakichkolwiek osób, grup albo organizacji,
e. zawierających wszelkie inne nielegalne treści, które je propagują lub naruszają prawa innych osób,
f. naruszających dobre imię oraz interesy Serwisu,
g. danych przysyłanych na nieznanych Serwisowi dokumentach
h. szkodliwych dla wizerunku Serwisu

5. Serwis zastrzega sobie prawo do edycji treści oferty; nie przyjmuje treści niejasnych, zawierających rażące błędy językowe lub merytoryczne.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania informacji/ogłoszenia (wykonywania Usługi), gdy informacja ta zostanie dostarczona Serwisowi w formie papierowej, faksem lub inną drogą niż przez przeznaczony do tego celu formularz.

§ 5. 
Odpowiedzialność Zamieszczającego informację/ogłoszenie.

1. Zamieszczający informację/ogłoszenie ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za autentyczność publikowanych informacji oraz oświadcza, że zamieszczane informacje nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

2. Każdy zamieszczający informację/ogłoszenie zobowiązany jest znać treść Regulaminu Usługi i przestrzegać wszystkich zasad w nim określonych.

§ 6. 
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronach www.mydwoje.pl.

3. Serwis ma prawo wprowadzać dowolne zmiany w treści niniejszego Regulaminu i poinformować o nich publikując nowy Regulamin na stronie Serwisu.

4. Każdy Uczestnik ma prawo pobrać treść Regulaminu ze strony Serwisu i zapisać go na własnym nośniku.


Dołącz do nas

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy adres E-mail
Hasło musi zawierać minimum 6 znaków
Hasło różni się od podanego wcześniej
Podaj datę urodzenia

lub zarejestruj się przez facebooka

Klauzula Informacyjna My Dwoje: 1. Administratorem danych osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym w jaki sposób będą przetwarzane... Twoje dane osobowe jest: Fire Media Interactive Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania. 2. ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail [email protected], 3. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach: - realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym umożliwienia nam świadczenia usług drogą elektroniczną, - realizowania usług oferowanych przez serwis na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody, - w celach podatkowych, rachunkowych i ewentualnych roszczeń i. in.– na podstawie obowiązujących i nałożonych na ADO przepisów prawa oraz do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej, -celach marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, prowadzenia badań i analiz serwisu, między innymi pod kątem jego funkcjonalności, poprawy działania czy też oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, 4. Twoje dane są przekazywane do zaufanych podmiotów współpracujących z serwisem w ściśle określonych celach. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na ADO przepisami prawa, tj. obsługi po usługowej, dochodzenia ew. roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu ADO maksymalnie przez okres 30 lat. 5. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 6. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata, 7. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz do nas

Konsultacje telefoniczne są dostępne w abonamentach +

Pomoc

Kobiece twarze MyDwoje

Zarejestruj się za darmo i przeglądaj dalej

Zarejestruj się

Ogłoszenia matrymonialne - Kobiety:

Ogłoszenia matrymonialne - Mężczyźni:

MyDwoje - krok po kroku

1. Zarejestruj się i wypełnij profil
2. Wypełnij test partnerski
3. Obejrzyj propozycje partnerów
4. Napisz wiadomość
5. Zakochaj się!


Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Nasza strona używa plików cookie w celu personalizowania treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym zaufanym partnerom. Dzięki cookies możemy dopasować wyświetlaną treść do Twoich preferencji.

Zaakceptuj wszystkie stosowane przez nas pliki cookie lub dokonaj własnych ustawień i zmieniając zakres swojej zgody w ustawienia zaawansowane. Czytaj więcej o ciasteczkach w Polityce prywatności.  Jeżeli korzystasz ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie.


 
zamknij