Biuro matrymonialne > Imprezy i wydarzenia dla singli > Regulamin zamieszczania ogłoszeń wydarzenia dla singli

Regulamin zamieszczania ogłoszeń wydarzenia dla singli

§ 1.
Postanowienia wstępne

1. Przedmiotowy Regulamin zwany dalej: Regulaminem, stworzony został 28.04.2012 r. na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez firmę Serwis Doboru Partnerskiego Katarzyna Bieber z siedzibą w Warszawie zwaną dalej Serwisem.

2. Podmiotem korzystającym z usługi na podstawie przedmiotowego Regulaminu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, zwana dalej: Zamieszczającym informację/ogłoszenie.

3. Regulamin dotyczy usługi „Wydarzenia, usługi i imprezy dla Singli”, zwanej dalej: Usługą, którą świadczy Serwis umożliwiając zamieszczanie informacji o imprezach, wydarzeniach, poradach, usługach i prezentach dla Singli.

§ 2. 
Dostęp do Usługi

1. Dostęp do Usługi jest odpłatny w kwocie 200 PLN za ogłoszenie na okres 3 miesięcy lub do dnia imprezy.

2. Serwis może zamienić odpłatność za usługę na usługę reklamową (np. zamieszczenie linka zwrotnego do Serwisu) lub rozpoczęcie  współpracy partnerskiej między Serwisem i Organizatorem wydarzenia.  Zasady tej współpracy można ustalać indywidualnie z p. Małgorzatą Rembowską pod adresem Mail malgorzata.rembowska@mydwoje.pl.

2. Jeżeli zamieszczający informację/ogłoszenie decyduje się opublikowanie informacji/ogłoszenia o wydarzeniu/imprezie (Usługę), akceptacja Regulaminu Usługi i zgoda na przetwarzanie danych zawartych w przesłanych dokumentach są obowiązkowe.

§ 3.
Przedmiot i rodzaj Usługi

1. Usługa obejmuje możliwość zamieszczenia informacji o usługach i produktach dla singli.

2. Usługa jest wykonywana przez Serwis MyDwoje.pl. 

3. Każdy wpis podlega moderacji. Serwis zastrzega sobie możliwość moderacji  ciągu 48 h.

4. Zamieszczający informację/ogłoszenie przyjmuje do wiadomości, że zawartość wszystkich pól formularza jest widoczna po opublikowaniu.

§ 4. 
Prawa i obowiązki Serwisu

1. Serwis nie bierze odpowiedzialności za autentyczność oraz prawdziwość informacji zgłoszonych do opublikowania. 

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z informacji/ogłoszenia, które spoczywają wyłącznie na organizatorze lub dostawcy usługi, której informacja/ogłoszenie dotyczy.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Serwis nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

3. Usługa może być zmieniana co do jej treści, zakresu i dostępności, a także czasowo zawieszona lub dostęp do niej może być ograniczany, według swobodnej decyzji Serwisu, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania informacji/ogłoszenia wpisów:
a. tematyce erotycznej/pornograficznej,
b. niezgodnych z polskim prawem,
c. propagujących treści związane z przemocą
d. zawierających treści związane z nietolerancją rasową lub nawołujących do nienawiści wobec jakichkolwiek osób, grup albo organizacji,
e. zawierających wszelkie inne nielegalne treści, które je propagują lub naruszają prawa innych osób,
f. naruszających dobre imię oraz interesy Serwisu,
g. danych przysyłanych na nieznanych Serwisowi dokumentach
h. szkodliwych dla wizerunku Serwisu

5. Serwis zastrzega sobie prawo do edycji treści oferty; nie przyjmuje treści niejasnych, zawierających rażące błędy językowe lub merytoryczne.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania informacji/ogłoszenia (wykonywania Usługi), gdy informacja ta zostanie dostarczona Serwisowi w formie papierowej, faksem lub inną drogą niż przez przeznaczony do tego celu formularz.

§ 5. 
Odpowiedzialność Zamieszczającego informację/ogłoszenie.

1. Zamieszczający informację/ogłoszenie ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za autentyczność publikowanych informacji oraz oświadcza, że zamieszczane informacje nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

2. Każdy zamieszczający informację/ogłoszenie zobowiązany jest znać treść Regulaminu Usługi i przestrzegać wszystkich zasad w nim określonych.

§ 6. 
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronach www.mydwoje.pl.

3. Serwis ma prawo wprowadzać dowolne zmiany w treści niniejszego Regulaminu i poinformować o nich publikując nowy Regulamin na stronie Serwisu.

4. Każdy Uczestnik ma prawo pobrać treść Regulaminu ze strony Serwisu i zapisać go na własnym nośniku.


Dołącz do nas!
* POLA OBOWIĄZKOWE
e-mail:*
hasło (min. 6 znaków):*
powtórz hasło:*
jestem:*
  kobietą piksel
  mężczyzną
data urodzenia:*
skąd znasz mydwoje.pl:
*Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług oraz Polityką prywatności i je akceptuję.
*Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (powiadomienia dzienne i natychmiastowe). Zgodę można wycofać w każdej chwili.
Wyrażam zgodę na Newsletter z ofertami matrymonialnymi i wydarzeniami dla singli.

lub zarejestruj się przez Facebooka
facebook register

Administratorem podanych danych osobowych jest: Katarzyna Bieber reprezentująca Serwis Doboru Partnerskiego z siedzibą przy ul. Domaniewskiej nr 37 lok. 2.43, Warszawa 02-672, NIP: 9511875187. Administrator wyznaczył IOD, jest nią Małgorzata Lewandowska, z którą kontakt jest pod adresem e-mail iod@mydwoje.pl. Kategorie danych jak: e-mail, data urodzenia, fotografia, wiek, zawód, miasto, charakterystyka, poglądy oraz dane dotyczące preferencji tzw. dane szczególnej kategorii zostają przekazane dobrowolnie w celu realizacji usługi i przesyłania oferty marketingowej zgodnie z Regulaminem Serwisu. Podstawa prawna: Serwis Internetowy przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody, jest to niezbędne do wykonania umowy, do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora i jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa i maksymalnie trzydzieści lat od czasu ustania trwania umowy. Dane są przekazywane do zaufanych podmiotów współpracujących z serwisem w ściśle określonych celach. Użytkownik ma prawo poprawiania danych, usuwania, ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu, oraz przeniesienia ich do innego administratora. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lecz umownym i jest dobrowolne jednak niezbędne do wypełnienia umowy. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz do nasKonsultacje telefoniczne
są dostępne w abonamentach VIP


MyDwoje - krok po kroku

powered by WEB interface


Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Nasza strona używa plików cookie w celu personalizowania treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym zaufanym partnerom. Dzięki cookies możemy dopasować wyświetlaną treść do Twoich preferencji.

Zaakceptuj wszystkie stosowane przez nas pliki cookie lub dokonaj własnych ustawień i zmieniając zakres swojej zgody w ustawienia zaawansowane. Czytaj więcej o ciasteczkach w Polityce prywatności.  Jeżeli korzystasz ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie.


  Akceptuję
zamknij