Biuro matrymonialne > Imprezy i wydarzenia dla singli > Regulamin zamieszczania ogłoszeń wydarzenia dla singli

Regulamin zamieszczania ogłoszeń wydarzenia dla singli

§ 1.
Postanowienia wstępne

1. Przedmiotowy Regulamin zwany dalej: Regulaminem, stworzony został 28.04.2012 r. na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez firmę Serwis Doboru Partnerskiego Katarzyna Bieber z siedzibą w Warszawie zwaną dalej Serwisem.

2. Podmiotem korzystającym z usługi na podstawie przedmiotowego Regulaminu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, zwana dalej: Zamieszczającym informację/ogłoszenie.

3. Regulamin dotyczy usługi „Wydarzenia, usługi i imprezy dla Singli”, zwanej dalej: Usługą, którą świadczy Serwis umożliwiając zamieszczanie informacji o imprezach, wydarzeniach, poradach, usługach i prezentach dla Singli.

§ 2. 
Dostęp do Usługi

1. Dostęp do Usługi jest odpłatny w kwocie 200 PLN za ogłoszenie na okres 3 miesięcy lub do dnia imprezy.

2. Serwis może zamienić odpłatność za usługę na usługę reklamową (np. zamieszczenie linka zwrotnego do Serwisu) lub rozpoczęcie  współpracy partnerskiej między Serwisem i Organizatorem wydarzenia.  Zasady tej współpracy można ustalać indywidualnie z p. Małgorzatą Rembowską pod adresem Mail malgorzata.rembowska@mydwoje.pl.

2. Jeżeli zamieszczający informację/ogłoszenie decyduje się opublikowanie informacji/ogłoszenia o wydarzeniu/imprezie (Usługę), akceptacja Regulaminu Usługi i zgoda na przetwarzanie danych zawartych w przesłanych dokumentach są obowiązkowe.

§ 3.
Przedmiot i rodzaj Usługi

1. Usługa obejmuje możliwość zamieszczenia informacji o usługach i produktach dla singli.

2. Usługa jest wykonywana przez Serwis MyDwoje.pl. 

3. Każdy wpis podlega moderacji. Serwis zastrzega sobie możliwość moderacji  ciągu 48 h.

4. Zamieszczający informację/ogłoszenie przyjmuje do wiadomości, że zawartość wszystkich pól formularza jest widoczna po opublikowaniu.

§ 4. 
Prawa i obowiązki Serwisu

1. Serwis nie bierze odpowiedzialności za autentyczność oraz prawdziwość informacji zgłoszonych do opublikowania. 

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z informacji/ogłoszenia, które spoczywają wyłącznie na organizatorze lub dostawcy usługi, której informacja/ogłoszenie dotyczy.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Serwis nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

3. Usługa może być zmieniana co do jej treści, zakresu i dostępności, a także czasowo zawieszona lub dostęp do niej może być ograniczany, według swobodnej decyzji Serwisu, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania informacji/ogłoszenia wpisów:
a. tematyce erotycznej/pornograficznej,
b. niezgodnych z polskim prawem,
c. propagujących treści związane z przemocą
d. zawierających treści związane z nietolerancją rasową lub nawołujących do nienawiści wobec jakichkolwiek osób, grup albo organizacji,
e. zawierających wszelkie inne nielegalne treści, które je propagują lub naruszają prawa innych osób,
f. naruszających dobre imię oraz interesy Serwisu,
g. danych przysyłanych na nieznanych Serwisowi dokumentach
h. szkodliwych dla wizerunku Serwisu

5. Serwis zastrzega sobie prawo do edycji treści oferty; nie przyjmuje treści niejasnych, zawierających rażące błędy językowe lub merytoryczne.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania informacji/ogłoszenia (wykonywania Usługi), gdy informacja ta zostanie dostarczona Serwisowi w formie papierowej, faksem lub inną drogą niż przez przeznaczony do tego celu formularz.

§ 5. 
Odpowiedzialność Zamieszczającego informację/ogłoszenie.

1. Zamieszczający informację/ogłoszenie ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za autentyczność publikowanych informacji oraz oświadcza, że zamieszczane informacje nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

2. Każdy zamieszczający informację/ogłoszenie zobowiązany jest znać treść Regulaminu Usługi i przestrzegać wszystkich zasad w nim określonych.

§ 6. 
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronach www.mydwoje.pl.

3. Serwis ma prawo wprowadzać dowolne zmiany w treści niniejszego Regulaminu i poinformować o nich publikując nowy Regulamin na stronie Serwisu.

4. Każdy Uczestnik ma prawo pobrać treść Regulaminu ze strony Serwisu i zapisać go na własnym nośniku.


Dołącz do nas!
* POLA OBOWIĄZKOWE
e-mail:*
hasło (min. 6 znaków):*
powtórz hasło:*
jestem:*
  kobietą piksel
  mężczyzną
data urodzenia:*
skąd znasz mydwoje.pl:
*Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług oraz Polityką prywatności i je akceptuję.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
*Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (powiadomienia dzienne i natychmiastowe). Zgodę można wycofać w każdej chwili.
Wyrażam zgodę na Newsletter z ofertami matrymonialnymi i wydarzeniami dla singli.

lub zarejestruj się przez Facebooka
facebook register

Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Bieber, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "My Dwoje" z siedzibą przy ul. Domaniewskiej nr 37 lok. 2.43, Warszawa 02-672, NIP: 9511875187. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie w celu przesyłania oferty marketingowej. Informacje handlowe są wysyłane drogą elektroniczną w celu realizacji umowy (informacje od administratora danych serwisu, informacje o kompletności profilu oraz kontaktów z innymi użytkownikami portalu). Informujemy, że zebrane dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych po zalogowaniu w zakładce Ustawienia/Ustawienia-prywatności. Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych może być w każdej chwili odwołana. Zgoda może być również odwołana w zakresie przetwarzania danych na cele marketingowe.

Zadzwoń lub napisz do nas
tel: (22) 201 25 89
fax: (22) 201 25 87


codziennie 11.00 - 23.00
MyDwoje - krok po kroku

powered by WEB interface
Serwis MyDwoje.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.   Akceptuję
zamknij