Zgłoście Waszą szczęśliwą historię!

Czekamy na historię Waszej miłości!

Wyrażając zgodę na kontakt i zapis Waszej historii w formie anonimowej (użytkownicy widzą tylko imię, zawód, miasto i ewentualnie zdjęcie) zabezpieczają Państwo swoją historię w MyDwoje i zgodnie z nową ustawą RODO dane będą wykorzystywane tylko w celu kontaktu w sprawie Państwa historii przez serwis MyDwoje. E-mail pozostaje ukryty do wglądu biura. Dodanie zdjęć jest dobrowolne, ale serdecznie do tego zachęcamy. Oczywiście posiadają Państwo prawo do zmiany i usunięcia swoich danych w każdym czasie, kontaktując się na adres [email protected].
 
ONA
Imię *
Login
Zawód *
Telefon
E-mail *
Miasto *
Data urodzenia:
[RRRR-MM-DD]
Wiek poznania *
 
ON
Imię *
Login
Zawód *
Telefon
E-mail *
Miasto *
Data urodzenia:
[RRRR-MM-DD]
Wiek poznania *
 
MY
Dopasowanie w % Testu Doboru Partnerskiego
%
Miasto wspólne
Data zgłoszenia historii:
[RRRR-MM-DD]
Pierwszy kontakt: *
[RRRR-MM-DD]
Pierwsze spotkanie:
[RRRR-MM-DD]
Zaręczyny:
[RRRR-MM-DD]
Ślub:
[RRRR-MM-DD]
Nasza szczęśliwa historia *
Życzenia specjalne
Nasze wspólne zdjęcia
Zgoda na kontakt w sprawie historii *

Zgadzam się na kontakt w celu publikacji mojej szczęśliwej historii i otrzymywania ofert dla par.

Zgoda na list "szczęśliwa historia" *

Zgadzam się na publikację listu i przetwarzanie moich danych oraz po uzgodnieniu tego z partnerem/ partnerką także jego/ jej adresu e-mail, imię, wiek, zawód, miast w celu publikacji naszej szczęśliwej historii w serwisie MyDwoje.pl (e-mail pozostanie ukryty).

Zgoda na publikację historii ze zdjęciem **

Zgadzam się na publikację naszej historii ze zdjęciem i przetwarzanie moich danych oraz po uzgodnieniu tego z partnerem/ partnerką także jego/ jej adresu e-mail, imię, wiek, zawód, miast w celu publikacji naszej szczęśliwej historii (e-mail pozostanie ukryty).

   

Dane administratora

Administratorem danych osobowych Serwisu Internetowego jest FIRE MEDIA INTERACTIVE LTD. Kemp House, 152-160 City Road EC1V 2NX London Wielka Brytania. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem [email protected].

Kategorie danych przetwarzanych przez Serwis w celu realizacji usługi:

Adres poczty elektronicznej e-mail, fotografia, wiek, data urodzenia, imię, telefon, miasto użytkownika i partnera

Ponadto, Serwis Internetowy zbiera od użytkowników następujące informacje: miasto wspólne, ważne daty, treść historii

Cele przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzanie przez Serwis Internetowy w celu publikacja szczęśliwej historii w Witrynie Serwisu Internetowego oraz w Mediach społecznościowych w celach marketingowych.

Podstawa prawna przetwarzania

Serwis Internetowy przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, to jest na postawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane w tych celach będę przetwarzane do czasu odwołania zgody a po jej odwołaniu zostaną usunięte w terminie maksymalnie 30 dni.


Odbiorcy danych:

Adres e-mail użytkowników nie są nigdy udostępniane innym użytkownikom ani osobom trzecim.

W celu realizacji umowy Serwis Internetowy umożliwia dostęp do danych teleadresowych użytkowników wyłącznie ściśle określonym podmiotom współpracującym z serwisem tj.: firma informatyczna dostarczające hosting i oprogramowanie, biuro obsługi klienta. Dane nie są przekazywane do krajów trzecich. W każdym  przypadku ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownicy podają swoje dane z profilu w tym Fotografia, wiek, wiek poznania, imiona, miasto dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadzają na ujawnienie ich innym użytkownikom i gościom portalu w formie anonimowej w połączeniu jedynie z Fotografią i imionami ze szczęśliwej historii.

Prawo osoby, której dane dotyczą do sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo dostępu do danych, ich poprawiania, usuwania mogą Państwo realizować w każdym czasie, kontaktując się z nami przez kontakt z adresu zarejestrowanego w serwisie na adres [email protected].

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Użytkownik posiada prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych może być w każdej chwili odwołana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. Zgoda może być również odwołana w zakresie przetwarzania danych na cele marketingowe. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych można dokonać przez kontakt z adresu zarejestrowanego w serwisie na adres [email protected]

Prawo wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wymóg podania danych

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lecz umownym i jest dobrowolne jednak niezbędne do wypełniania umowy lub realizacji celu w jaki są one gromadzone.* - Pola obowiązkowe
** - Pole wymagane tylko w przypadku dodania zdjęć do formularza
wyślij