Formularz kontaktu z biurem Serwisu

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Serwisu MyDwoje poprzez poniższy formularz:

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail: *
Cel kontaktu: *
Treść: *

*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu kontaktu.

Administratorem danych osobowych Serwisu Internetowego jest Fire Media Interactive Ltd,  Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania. Kontakt z Biurem możliwy jest pod adresem biuro@mydwoje.pl. Administrator wyznaczył IOD, jest nim Ekaterinii Ioannou, z którym kontakt jest pod adresem e-mail iod@mydwoje.pl. Kategorie danych: e-mail, imię, nazwisko, telefon. Serwis Internetowy przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody z Art. 6 ust. 1 lit. a) i  f) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody i przez okres wynikający z przepisów prawa i maksymalnie 30 lat, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. Dane osobowe użytkowników, jak e-mail, imię i nazwisko nie są nigdy udostępniane innym użytkownikom ani osobom trzecim. W celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie Serwis Internetowy może udostępnić podmiotom współpracującym z serwisem –  w szczególności w zakresie usług IT, hostingu, call center. Dane nie są przekazywane do krajów trzecich. W każdym  przypadku ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Przysługuje Państwu także prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania. Prawa te mogą Państwo realizować w każdym czasie. Użytkownik posiada prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych i zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych może być w każdej chwili odwołana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być również odwołana w zakresie przetwarzania danych na cele marketingowe. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lecz umownym i jest dobrowolne jednak niezbędne do wypełniania umowy lub realizacji celu, w jakim są one gromadzone. 

* Pola obowiązkowe


wyślij